Szkolne Koło PCK

PCK Gosia

Skład Szkolnego Koła PCK przy Szkole im. Orła Białego w Zaborowie
w roku szkolnym 2017/2018

Opiekun SK PCK- pani Małgorzata Chmielewska

Uczniowie klasy siódmej:

1.Maria Sowińska

2.Dagmara Żaglewska 

3.Aleksandra Łamejka 

4.Sylwia Kołodziejska

5.Julia Rogozińska

Uczniowie klasy szóstej:

6.Kinga Jakobczuk

7.Maja Najmuła 

8.Roksana Ładzińska

9.Paweł Żaglewski

10.Aleksander Marcinkowski

11.Agnieszka Mydło

12.Oliwia Świerk

13. Anita Rosocha

14. Gabriela Grymkowska

15. Jakub Dudziński

Przewodnicząca SK PCK –Maja Najmuła

Cele i zadania SK PCK:

1.Celem działalności SK PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

2. Zdaniami SK PCK są:

-pomoc potrzebującym uczniom ,

-promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka

-działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,

–kształtowanie postaw brania odpowiedzialności z a najbliższe otoczenie


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis