SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

certyfikat szkoły wiernej dziedzictwu

GODZINA ,,W" - PAMIĘTAMY!

cats

1 sierpnia 2022 r. harcerze z 23. DDH „Pomarańczowe Płomienie”, działającej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie, złożyli kwiaty i zapalili znicze w szkolnym miejscu pamięci przy tablicy poświęconej młodym bohaterom poległym w walkach podczas Powstania Warszawskiego:

Zofii Halinie Krassowskiej ps.,,Duża Zosia”,

Witoldowi Stefanowi Modelskiemu ps.,,Warszawiak”,

Wojciechowi Zalewskiemu ps.,,Orzeł Biały”.

Hołd powstańcom oddali również: pani Beata Żujewska dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie, pan Jan Domański członek Rodziny Katyńskiej.

 

L ZLOT GRUNWALDZKI 2022

zlot

W dniach 11.07.2022 r. – 15.07.2022 r. harcerze z 23 DDH „Pomarańczowe Płomienie”, działającej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie wzięli udział w L Zlocie Grunwaldzkim. Podczas tych dni było wiele atrakcji. Pierwszego wieczoru odbył się Festiwal Koloru. Poznaliśmy tradycje z różnych regionów Polski podczas Jarmarku. Druh Karol z Hufca Iława zaznajomił nas z podstawami musztry harcerskiej. Świętowaliśmy 30-lecie wspólnoty drużyn Grunwaldzkich i bawiliśmy się na koncercie zespołu „Mankament” oraz zespołu „Janusz i przyjaciele”. Zaliczyliśmy wędrówkę i poznaliśmy okolice pól grunwaldzkich. Braliśmy udział w punktach aktywności, aby zbierać pieczątki potrzebne do uzyskania plakietki zlotowej. Ostatniego dnia udaliśmy się na wzgórze pomnikowe, gdzie z całym zlotem zatańczyliśmy Belgijkę i mięliśmy okazję zobaczyć próbę bitwy pod Grunwaldem. Ostatniego wieczoru poszliśmy na Kopiec Jagiełły i wzięliśmy udział ogniobraniu. Dla wielu z nas była to niezapomniana przygoda i moc wrażeń.

Pomoc i pamięć

ukraina p. pyra

W maju pan Rafał Pyra wraz z konwojem humanitarnym pojechał do Ukrainy, aby pomóc Polakom spod kijowskiej Buczy i Brodzianki. Zawiózł potrzebującym żywność, środki chemiczne oraz słodycze dla dzieci. Część darów została ofiarowana przez społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie. W naszym imieniu pan Rafał Pyra zapalił też światełko pamięci Polakom zamordowanym przez NKWD w 1940 roku.

Miejsca pamięci narodowej

komorniki

W maju uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odwiedzili cmentarz w Komornikach – „Miejsce uświęcone krwią tysięcy Polaków, więźniów obozu hitlerowskiego w Działdowie.” W lesie, na tzw. Górze Komornickiej, gdzie leżą pomordowani, ułożono poziomo kilkadziesiąt symbolicznych krzyży. W centrum cmentarza wznosi się monumentalna rzeźba, przedstawiająca postać z wyciągniętą ku niebu dłonią, przy której uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze.

obóz

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja przem

jutrz

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie upamiętniła 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja podczas apelu, który odbył się w szkole 29 kwietnia 2022 r. Uczniowie obejrzeli ,,Animowaną historię Polski” opracowaną przez IPN, wysłuchali informacji o okolicznościach powstania i uchwalenia konstytucji z 1791 roku oraz o znaczeniu, jaki ten dokument miał w XVIII wieku i czym jest konstytucja dziś. Radosny charakter tego święta podkreśliły słowa i muzyka ,,Mazurka Trzeciego Maja”, a dzieci z oddziału przedszkolnego przypomniały o znaczeniu barw biało-czerwonych, by w ten sposób zaakcentować Dzień Flagi.

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Guziki katyńskie są symbolem kampanii "Pamiętam. Katyń 1940". Stały się one motywem przewodnim uroczystości upamiętniającej Ofiary Zbrodni Katyńskiej, która odbyła się w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie 12 kwietnia 2022 r. Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej rozpoczęły się w Szkolnym Miejscu Pamięci, w którym tego dnia wartę pełnili harcerze z drużyny ,,Pomarańczowe Płomienie”...
znicze h
prezentacja michal
https://zaborowo.edu.pl/676-dzien-pamieci-ofiar-zbrodni-katynskiej-2

 

BohaterON w naszej szkole

273677955 322501826480300 3138070808369119634 n

W październiku 2021 r. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie została zakwalifikowana do projektu BohaterON w Twojej Szkole. Projekt to część ogólnopolskiej kampanii, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocja postaw patriotycznych i popularyzowanie historii Polski XX wieku.

bohaterON zdj

Uczniowie klasy VI i V uczestniczyli w cyklu lekcji poświęconych wydarzeniom z 1944 roku. Szóstoklasiści wysłuchali słuchowiska ,,Mały roznosiciel nadziei”, następnie przygotowali oś czasu z wydarzeniami powstańczymi oraz redagowali krótkie listy do rodzin walczących. Uczniowie nazywali emocje i uczucia, które towarzyszyły bohaterowi słuchowiska – harcerzowi Stasiowi. Podczas pracy młodzież wsłuchiwała się w odgłosy powstańczej Warszawy i oglądała zdjęcia powstańców oraz fotografie obrazujące burzenie stolicy Polski. Piątoklasiści z zaciekawieniem obejrzeli spektakl Niebajka o Powstaniu Warszawskim. Przedstawienie oparte na relacji dziadek – wnuczka, w prosty sposób wyjaśniło uczniom, czym jest bohaterstwo, czyn patriotyczny i co zrobić, by móc się nazwać patriotą. Pokazało, co dla Powstańców Warszawskich znaczy pamięć o historii oraz jak ważna jest dla nich korespondencja z dzisiejszymi, młodymi patriotami. Uwieńczeniem zajęć było wykonanie Kartki dla Powstańca oraz zredagowanie podziękowań i życzeń.

 

Narodowe Święto Niepodległości

11 list

Jestem Polakiem i jestem z tego dumny! Takim przesłaniem zakończyła się prezentacja, którą społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie obejrzała 10 listopada podczas apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Pan Michał Mielczarek – nauczyciel historii przypomniał uczniom czasy świetności i upadku Polski oraz opowiedział o różnych postawach patriotycznych i ich wpływie na odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 roku.

11l

Dopełnieniem prezentacji multimedialnej były piosenki patriotyczne zaśpiewane przez uczniów szkoły: laureatki Powiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Nidzicy, harcerzy oraz uczennicę klasy III. W ramach finału akcji „Szkoła do hymnu”o godzinie 11:11 cała społeczność szkoły zaśpiewała cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego”.

 

SZKOŁA PAMIĘTA https://zaborowo.edu.pl/646-szkola-pamieta-3

 

Światełko pamięci poległym i zamordowanym

 Obowiązkiem współczesnych jest pamiętać o potomnych, a szczególnie o tych, którzy nadali kształt naszej rzeczywistości walcząc i umierając za Ojczyznę.
W 82. rocznicę napaści ZSRR na Polskę, dokładnie 17 września, harcerze z drużyny ,,Pomarańczowe Płomienie" - uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie zapalili znicze w szkolny miejscu pamięci, aby w ten sposób uczcić poległych i zamordowanych w wyniku radzieckiej agresji z 1939 roku.

łącz17

1 sierpnia 1944 r.
Pamiętamy!
znicz

harc 44z 44

DSCN1903

193703204 798501294131527 8939231406725138136 n

193434008 987394715432974 3058626386934320314 n12

sss

mpn

3M
172962126 311634393663550 3952114234530747010 n

WILKI Ż

152491219 129151129110323 5816668767660581820 n

Archeo

151131954 424975878587125 6775050705987237622 n

niepodległ

Klaudia konkurs niepodległa

SZKOŁA PAMIĘTA

RK

balladyna

Lp.

Nazwa działania

Krótka charakterystyka / Opis działania (cele)

Osoby zaangażowane

Przebieg działania

Uwagi, wnioski

Szkoła planuje i realizuje projekt w ramach ubiegania się o Certyfikat, zawierający: założenia projektu, cele projektu, termin realizacji, adresatów, działania, przewidywane efekty realizowanego projektu

1.

Projekt ,,Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Projekt ,,Szkoła Wierna Dziedzictwu” realizowany jest w ramach ubiegania się
o Certyfikat, a jego cele służą:

 1. Kształtowaniu tożsamości narodowej, więzi
  z krajem ojczystym
  i współuczestnictwa
  w pielęgnowaniu tradycji.
 2. Upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii

i kultury, a także walorów przyrodniczych
i krajobrazowych naszego kraju.

 1.  Rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa
  w wydarzeniach kulturalnych
  i społecznych
  w aspekcie lokalnym
   i państwowym.
 2.  Kształtowaniu tożsamość pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności
  i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.
 3.  Wydobyciu wielorakich wartości tkwiących
  we własnym regionie
  w aspekcie „małej ojczyzny”.
 4.  Wzmacnianiu poczucia zakorzenienia, przynależności
  do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury.
  7. Kształtowaniu umiejętności poszukiwania
   i analizowania oraz krytycznego podejścia
  do zgromadzonych informacji zawartych
  w różnych źródłach historycznych.
  8. Inspirowaniu uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego stanowiska.

Organizator:

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie zgodnie
z wytycznymi Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Dyrektor,

nauczyciele, społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego
w Zaborowie

Opracowanie planu działań
na rok szkolny 2020/2021 zgodnie
z wytycznymi Kuratorium Oświaty w Olsztynie; określenie sposobów osiągania założonych celów
oraz angażowania społeczności szkolnej i lokalnej, wyznaczenie nauczycieli odpowiedzialnych
za realizację poszczególnych projektów i przedsięwzięć, powołanie zespołu koordynującego, zatwierdzenie opracowanego planu przez Radę Pedagogiczną. Złożenie wniosku w Kuratorium Oświaty
w Olsztynie.

Projekt realizowany
od września 2020 r.
do sierpnia 2021 r. Szczegółowe relacje
z realizacji działań publikowane były
na bieżąco i znajdują się
na stronie szkoły:

https://zaborowo.edu.pl/

Szkolny projekt
,,W hołdzie Młodym Bohaterom”

Szkolny projekt ,,W hołdzie Młodym Bohaterom” opracowany przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Zaborowie we współpracy
z panem Janem Domańskim – członkiem Rodziny Katyńskiej jest kolejnym działaniem i rezultatem inicjatyw podejmowanych
w celu upamiętniania poległych podczas II wojny światowej oraz ofiar zbrodni katyńskiej. Projekt jest efektem wieloletniej  współpracy i ma na celu:

 1. Uhonorowanie młodych uczestników Powstania Warszawskiego 
  oraz nastoletnich obrońców Polski.
 2. Promowanie historii Polski XX wieku.
 3. Rozwijanie u dzieci
   i młodzieży poczucia odpowiedzialności
   i miłości do ojczyzny.
 4. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej.
 5. Inspirowanie uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji pozyskanych
  z różnych źródeł
  i uzasadniania własnego stanowiska. 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie

Współpraca: Jan Domański- członek Rodziny Katyńskiej Olsztyn

Dyrektor,

Nauczyciele, społeczność uczniowska, pracownicy administracji
 i obsługi, rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Zaborowie

Przedstawiciele rodziny poległej
w Powstaniu Warszawskim Zofii Haliny Krassowskiej

Władze gminne

Prezes Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej
w Olsztynie

Żołnierze 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej

Żołnierze 45. Batalionu Lekkiej Piechoty 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej
w Olsztynie

Drużyna harcerska Pomarańczowe Płomyki

 

Firma WIBO-BT w Kozłowie

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Działania podejmowane
 w ramach projektu

,,W hołdzie Młodym Bohaterom”:

 1. Wybranie osób upamiętnionych na tablicy.
 2. Opracowanie biogramów.
 3. Przygotowanie projektu tablicy pamiątkowej

i znalezienie fundatora.

 1. Zakup gabloty
  i wykonanie kącika pamięci ,,Pamiętamy!”.
 2. Warta harcerzy
  i żołnierzy w Szkolnym Miejscu Pamięci w dniu uroczystości.
 3. Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej poległych
  w Powstaniu Warszawskim:

Zofię Halinę Krassowską ps. ,,Duża Zosia” (1921-1944);

Witolda Stefana Modelskiego
ps. ,,Warszawiak” (1932 -1944);

 Wojciecha Zalewskiego ps. ,,Orzeł Biały”;

oraz

 Tadeusza Jasińskiego (1926 – 1939) - nastoletniego obrońcy Grodna.

Projekt realizowany
od lutego 2021 r.- czerwca 2021 r.

Odsłonięcie tablicy nastąpiło 28 maja 2021 r. podczas uroczystości Święta Szkoły w 11. rocznicę nadania szkole imienia Orła Białego, dlatego też jedną
 z osób upamiętnionych został 11 – letni chłopiec -Wojtuś Zalewski ps. Orzeł Biały.

Wybór  Zofii Haliny Krassowskiej ps. Duża Zosia również nie był przypadkowy. Kuzynem poległej jest Jan Domański – przyjaciel Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego
w Zaborowie.

Szczegółowa relacja znajduje się:

https://zaborowo.edu.pl/619-swieto-szkoly-w-holdzie-mlodym-bohaterom

Relacja z wydarzenia została opublikowana również w:

 https://radioolsztyn.pl/w-zaborowie-upamietniono-mlodych-bohaterow-ii-wojny-swiatowej/01572768

Szkoła realizuje programy lub projekty organizowane przez inne podmioty w zakresie edukacji patriotycznej i regionalnej

Projekt edukacyjny ,,Ukryte dziedzictwo.

Co kryje polska ziemia?”

Szkoła przystąpiła
do projektu edukacyjnego „Ukryte dziedzictwo.
Co kryje polska ziemia?” realizowanego w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”, który skierowany jest do szkół, instytucji
 i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży. Przygotowane dla nauczycieli materiały
do realizacji zajęć mają kształtować wśród młodych odbiorców świadomość obywatelską oraz właściwy model postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego.


Patronat honorowy: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Organizator:
Fundacja Archeologiczna Archeo

Współorganizator:
Fundacja Pokolenia Kolumbów

Partnerzy:
Muzeum Historii Polski

Patriotyzm Jutra

Nauczyciele języka polskiego
i historii, uczniowie szkoły

W lutym przeprowadzono cykl zajęć, których celem było przekazanie podstawowej wiedzy
o tym, czym jest archeologia,
na czym polega praca archeologa oraz dlaczego i jak należy chronić dziedzictwo kulturowe ukryte pod ziemią. Uczniowie dowiedzieli się, jakich odkryć dokonali archeolodzy na terenie Nidzicy i Pielgrzymowa. Obejrzeli zdjęcia naczyń izolacyjnych - garnków z XV w. znalezionych podczas wykopalisk prowadzonych na nidzickim rynku oraz film o kurhanach „Cmentarzysko Gotów koło Nidzicy” z cyklu „Mazurskie Tajemnice” prowadzonego przez
ks. Przemysława Kaweckiego.

Dzięki zajęciom uczniowie zobaczyli, jak wielorakie wartości tkwią we ich regionie - ,,małej ojczyźnie”.

Projekt realizowany
w formie zdalnej.

Dyplom poświadczający udział w projekcie.

https://zaborowo.edu.pl/598-ukryte-dziedzictwo

Program edukacyjny "Katyń... ocalić od zapomnienia"

Szkoła od 2018 roku uczestniczy w Programie edukacyjnym "Katyń... ocalić od zapomnienia", którego celem jest: uczczenie zamordowanych przez NKWD w 1940 r. Bohaterów, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 Dębów Pamięci. Każdy Dąb upamiętnia konkretną ofiarę Zbrodni Katyńskiej według zasady: jeden Dąb to jedno nazwisko.

Honorowy Patronat:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Organizator:

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza

Dyrektor,

Nauczyciele, społeczność uczniowska, pracownicy administracji
i obsługi, rodzice uczniów Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego
w Zaborowie

Władze gminne

Prezes i członkowie Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej
w Olsztynie

Drużyna harcerska Pomarańczowe Płomyki

Montaż słowno-muzycznym przypominający wydarzenia
z 17 września 1939 roku. Tego dnia społeczność szkoły obchodziła również 2. rocznicę posadzenia Dębu Pamięci ku czci kapitana Leona Ciszewskiego zamordowanego
w Kijowie-Bykowni.

w Szkolnym Miejscu Pamięci

zapalono znicze oraz posadzono
27 tulipanów, aby w ten sposób upamiętnić kapitana 27. pułku artylerii lekkiej Leona Ciszewskiego.

Wrzesień 2020 r.

https://zaborowo.edu.pl/564-pamietamy-o-wrzesniu

Szkoła inicjuje i prowadzi działania o różnym zasięgu terytorialnym w ramach ubiegania się o Certyfikat

Uroczystości szkolne
i upamiętnianie ważnych wydarzeń
o charakterze patriotycznym oraz pielęgnowanie tradycji polskich

Tradycją szkoły jest popularyzowanie idei pamięci narodowej, wobec tego nauczyciele
i uczniowie przygotowywali
i  uczestniczyli w apelach.

Dyrektor,

Nauczyciele, społeczność uczniowska, pracownicy administracji
i obsługi, rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Zaborowie

Władze gminne

Uroczystości o charakterze patriotycznym, które odbyły się roku szkolnym 2020/2021:

Rocznica Posadzenia Dębu

Pamięci – 17 września

Dzień Edukacji Narodowej

Pasowanie pierwszoklasistów

Narodowe Święto Niepodległości

3 Maja

Rocznica nadania szkole imienia - Święto Szkoły

Tradycją szkoły jest obchodzenie i upamiętnianie dni:

Dzień Papieski

Dzień Języka Ojczystego

Dzień Pamięci o żołnierzach Wyklętych

Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej

Dzień Patrona

Szkoła pielęgnuje tradycje, dlatego pamiętamy
o andrzejkach, mikołajkach, jasełkach, wigilii szkolnej.
Do wszystkich uroczystości przygotowywane są gazetki tematyczne oraz dekoracje.

W roku szkolnym 2020-2021 uroczystości miały charakter zdalny i stacjonarny.

Relacje oraz fotodokumentacja znajdują się na stronie szkoły zaborowo.edu.pl

Wycieczka
do rezerwatu ,, Koniuszanka II”

Od wielu lat szkoła
w Zaborowie dba
o upowszechnianie wiedzy
na temat polskiej historii

i kultury, a także walorów przyrodniczych
i krajobrazowych naszego kraju, dlatego uczniowie pod opieką nauczycieli odwiedzają rezerwaty znajdujące się w powiecie nidzickim, uczestniczą
w akcjach ,,Sprzątanie Świata”, ,,Dzień Ziemi”. Postawy proekologiczne są wyrazem miłości do ojczyzny i patriotyzmu.

Nauczyciele przyrody, geografii, biologii, wychowania fizycznego, wychowawcy, uczniowie,

Nadleśnictwo Nidzica

Młodzież odwiedziła Rezerwat Koniuszanka II. Na całej trasie leśnej ścieżki edukacyjnej  oprawę dydaktyczną zapewnili  pracownicy Nadleśnictwa Nidzica. Na trasie uczniowie mogli podziwiać stare, ogromne dęby i sosny  (nawet 200 letnie), zobaczyli  mniej znane nowe gatunki drzew, np. daglezję oraz poznali sposoby walki
ze szkodnikami.

Maj 2021 r.

Szkoła upowszechnia ideę pamięci narodowej oraz prowadzi działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk
 i męczeństwa Narodu Polskiego, sprawuje opiekę nad tymi miejscami

Dbamy
o Miejsca Pamięci Narodowej

Do tradycji szkolnych należy upamiętnianie miejsca walk i męczeństwa Narodu Polskiego, odwiedzając w kwietniu Mauzoleum Żołnierzy Września w Uniszkach
oraz Białuty, Komorniki - miejsca kaźni z czasów
II wojny światowej.

Nauczyciele, uczniowie

Uczniowie klas I, II, III pod opieką wychowawczyń upamiętnili zamordowanych
w niemieckim obozie koncentracyjnym Soldau (Działdowo). Dzieci zapaliły znicze przy budynku obozu, pomniku pomordowanych
w Komornikach oraz Lasku Żwirskim- miejscach zbiorowych mogił.

Maj 2021 r.

https://zaborowo.edu.pl/616-miejsca-pamieci-narodowej-2

Kwiecień jest miesiącem pamięci narodowej, jednak ze względów pandemicznych w tym roku szkolnym wycieczka odbyła się
na początku maja.

Szkolne Miejsce Pamięci Narodowej

W 2018 roku przy szkole powstało Szkolne Miejsce Pamięci, w którym posadzono Dąb Pamięci kapitanowi Leonowi Ciszewskiem, a w maju 2021 r. upamiętniono młodych obrońców Polski
z czasów II wojny światowej.

Dyrektor,
nauczyciele,

uczniowie,

harcerze,

pracownicy obsługi,

przedstawiciele władz gminnych,

Rodzina Katyńska

W Szkolnym Miejscu Pamięci składane są kwiaty i zapalane znicze podczas świąt państwowych oraz w Dzień Wszystkich Świętych. Przy obeliskach ułożono chodniki, posadzono kwiaty i rośliny. Postawiono również maszt,
na którym powiewa biało-czerwona flaga.

Cały rok

Szkoła uczestniczy w różnych formach zewnętrznych związanych z propagowaniem postaw patriotycznych

Akcja ,,Narodowe Czytanie”

Akcja "Narodowe Czytanie" organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Czytanie zostało nazwane „narodowym”,
aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi
na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. 

Patronat Honorowy:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Nauczyciele,

uczniowie klas IV-VIII,

rodzice i

pracownicy szkoły

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie. Uczniowie klas IV-VIII wysłuchali fragmentu „Balladyny” Juliusza Słowackiego, przeczytanego przez siódmoklasistów, którzy przygotowali scenę 3 aktu I, zachęcając tym samym słuchaczy do poznania treści całego dramatu.

Wrzesień 2020 r.

Akcji ,,Szkoła Pamięta”

Ogólnopolska akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.
W ramach akcji należy:

•    uporządkować
i odwiedzić groby osób zasłużonych i cenionych
w danej społeczności;    

•    odwiedzić lokalne miejsca pamięci i zgłębić ich historię;
•    zapalić znicze
w miejscach związanych
z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej;

•    posprzątać bezimienne
i opuszczone groby, zorganizować zbiórkę kwiatów i zniczy, by udekorować te groby;

•    odwiedzić groby zmarłych nauczycieli
z danej placówki.


Organizator:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nauczyciele, drużyna harcerska działająca przy szkole, Rada Rodziców

Po raz kolejny w ramach akcji „Szkoła pamięta” przedstawiciele drużyny harcerskiej udali się na cmentarz komunalny w Nidzicy.
Harcerze odwiedzili groby: Stefana Szulca- byłego dyrektora szkoły,
Władysława Prymasa- nauczyciela oraz Grób Nieznanego Żołnierza.
Harcerze zapalili znicze na grobach, aby w ten sposób uczcić ich pamięć.

Uczniowie uczcili również pamięć Leona Ciszewskiego, zapalając znicz przy Dębie Pamięci.

29 październik 2020 r.

https://zaborowo.edu.pl/575-szkola-pamieta-2

Dyplom poświadczający udział
w akcji.

Udział sztandaru
w uroczystościach

Ceremoniał szkolny jest bardzo ważnym elementem kształtującym w środowisku uczniowskim postawy patriotyczne oraz uczącym szacunku do tradycji narodu polskiego
 i symboli narodowych. Podczas obchodów uroczystości na terenie szkoły lub innych instytucji  z udziałem pocztu sztandarowego ważną sprawą są regulaminowe zasady stosowania ceremoniału.

Skład osobowy pocztu sztandarowego:

Chorąży (sztandarowy) –
jeden uczeń

Asysta – dwie osoby (uczennice)

Opiekunowie: wychowawca klasy VIII, nauczyciel historii, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Rodzice uczniów wchodzących w skład pocztu sztandarowego

Instytucje współpracujące
ze szkołą

Poczet sztandarowy uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych. Uświetnia również  gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości i dożynki. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania
w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).

W roku szkolnym 2020/2021 ujednolicono strój asysty pocztu.   

Cały rok

Konsultacje

,,Stratega RP
na rzecz Młodego Pokolenia”

Inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprosił wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego, a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Celem konsultacji wojewódzkich było zebranie opinii
i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Organizator:
Kuratorium Oświaty
w Olsztynie

Inicjator konsultacji:

Pełnomocnik Rządu
ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dyrektor szkoły,

Wychowawcy, uczniowie

Troje uczniów uczestniczyło w konsultacjach on-line Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia, które zostały zorganizowane przez KO w Olsztynie
dla młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego.
 

Podczas konferencji, na której wszyscy młodzi ludzie
z województwa warmińsko-mazurskiego mieli możliwość zgłaszania pomysłów
do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa
w obszarze polityki młodzieżowej. 

Dyskusje prowadzone
w ramach konsultacji, podzielono na sześć obszarów tematycznych; „edukacja
i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie

 i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport”
oraz „ekologia i klimat”.

18 maja 2021 r.

https://zaborowo.edu.pl/621-rp-na-rzecz-mlodego-pokolenia

Przyłączenie szkoły do sieci współpracy Dziedzictwo historyczne
i przyrodnicze mojego regionu!

Platforma edukacyjna
W-M ODN w Olsztynie

Nauczyciel języka polskiego, historii,

nauczyciele z województwa warmińsko-mazurskiego współpracujący
z siecią

Udział w szkoleniach organizowanych w ramach sieci. Wymiana doświadczeń oraz czerpanie pomysłów
do rozwoju szkoły
 i wychowywania w duchu patriotyzmu i tożsamości narodowej oraz miłości
do regionu, ,,małych ojczyzn”.

Marzec 2021 r.

Działalność drużyny harcerskiej

Przy szkole rozpoczęła działalność drużyna harcerska Pomarańczowe Płomyki. Cel:

- wspieranie rozwoju i wychowania;

- nauka wierności wartościom
i ideałom;

- kształtowanie postaw obywatelskich
i prospołecznych.

Harcerze-uczniowie szkoły,

druhny drużynowe – nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie

Hufiec ZHP Działdowo

Rodzice uczniów

Drużyna harcerska współpracuje z całą społecznością szkoły, współtworzy uroczystości

i akcje szkolne, organizuje zbiórki charytatywne. Druhny i druhowie regularnie uczestniczą w zbiórkach harcerskich, a ponadto wzięli udział:

Dniu Myśli Braterskiej

Rajdzie harcerskim

Akcji ,,Szkoła pamięta”.

Podczas uroczystości upamiętniającej wydarzenia 17 września 1939 roku
oraz Święta Szkoły harcerze otrzymali lilijki.

Cały rok

https://zaborowo.edu.pl/600-dzien-mysli-braterskiej-2

https://zaborowo.edu.pl/566-rajd-harcerski

Konkursy

I Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej Warmii i Mazur im. Pułkownika Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko.

Cel:

Rozwijanie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.

Organizator:

Kuratorium Oświaty
w Olsztynie

Powiatowy konkurs 
pod hasłem ,,Co w lesie huczy”?

Cel:

Upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii
i kultury, a także walorów przyrodniczych
i krajobrazowych naszego kraju.

Organizator:

Nadleśnictwo Nidzica

Uczniowie,

Nauczyciele,

rodzice

Uczennica klasy piątej przygotowana pod kierunkiem nauczycielki muzyki zajęła trzecie miejsce
I Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej Warmii
i Mazur im. Pułkownika Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko.

W powiatowym konkursie
 pod hasłem ,,Co w lesie huczy”?
wzięło udział kilkoro uczniów szkoły. Zadanie konkursowe polegało
na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat wybranej sowy. 

W kategorii II (13-15 lat) zwyciężyła prezentacja
o sóweczce zwyczajnej wykonana przez siódmoklasistkę  Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie.

Grudzień 2020 r.

Marzec 2021 r.

III miejsce

I miejsce

Szkoła informuje społeczność o realizowanych zadaniach (informacje w prasie, na stronach internetowych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie informuje społeczność poprzez:

Prowadzenie strony internetowej zaborowo.edu.pl

Zamieszczanie informacji na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-im-Orła-Białego-w-Zaborowie

Przesyłanie sprawozdań do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozłowo https://www.kozlowo.pl/

Publikacje w Naszej Gazecie Nidzickiej https://gazetaolsztynska.pl/nidzica , https://gazetaolsztynska.pl/kozlowo/

Informacje o działaniach szkoły można znaleźć również na stronie Radia Olsztyn https://radioolsztyn.pl/w-zaborowie-upamietniono-mlodych-bohaterow-ii-wojny-swiatowej/01572768

Ponadto informacje o szkolnym projekcie ,,W hołdzie Młodym Bohaterom” zostały przesłane do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz czasopisma Kajet prowadzonego przez W-M ODN w Olsztynie.

Nauczyciele odpowiedzialni za wydarzenie, które miało miejsce przesyłają informację oraz fotorelacje do dyrektora i po akceptacji zostaje ona umieszczona na stronie internetowej szkoły, portalach oraz gazetach.

Szkoła wdraża do działań jak najwięcej przedstawicieli środowiska lokalnego

Współpraca

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie współpracuje z instytucjami, szkołami, parafiami, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami prywatnymi, firmami w celu:

- budowaniu przynależności i tożsamości narodowej i lokalnej;

- integracji społeczności lokalnej;

- rozwoju placówki;

- wymiany doświadczeń;

- promowaniu i rozpowszechnianiu działań prowadzonych przez szkołę.

Dyrektor szkoły, nauczyciele, rada rodziców, samorząd uczniowski, instytucje, parafie, stowarzyszenia, fundacje, osoby prywatne, firmy

W zależności od charakteru działań podejmowanych przez szkołę współpraca przybiera różne formy:

- uczestnictwo w uroczystościach,

- udział w konkursach

- wycieczki

- udział w akcjach charytatywnych

- pozyskiwanie sponsorów

Współpraca ma charakter długofalowy i ciągły.

 

 

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Sprawozdanie Szkoła Wierna Dziedzictwu 2020-2021.doc)Sprawozdanie Szkoła Wierna Dziedzictwu 2020-2021.doc133 kB2021-08-24 20:57

Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis