RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. 1.Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie, Zaborowo2, 13-124 Kozłowo.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych na adres email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Szkoły: Zaborowo2, 13-124 Kozłowo.
  3. W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Szkołę na podstawie przepisów prawa (np. przeprowadzenie rekrutacji, publikacja list rekrutacyjnych, prowadzenie dzienników zajęć, organizacja transportu dzieci do i ze szkoły czy wycieczek szkolnych) – Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji tych zadań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

-       Podanie danych jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa.

-       Państwa dane będą przetwarzane z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych przez okres wymagany przepisami prawa, z zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

  1. W przypadku publikacji danych osobowych, np. imienia, nazwiska lub wizerunku uczniów w przestrzeni publicznej, (w tym na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych) dane osobowe Państwa dzieci przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

-         Podanie danych jest dobrowolne, a dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

-         Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu administratora danych osobowych, takim jak:

-         dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,

-         podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

  1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda mają Państwo prawo do żądania usunięcia danych.
  3. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.
  4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w ramach prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły

1        Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie, Zaborowo 2   13-124 Kozłowo.

2           Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Szkoły: Zaborowo2, 13-124 Kozłowo.

3           Monitoring wizyjny prowadzony jest:

-         wewnątrz budynku: korytarze

-   na zewnątrz budynku: wejście do budynku, boisko szkolne, parking

4           Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia w budynku Szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5           Informujemy, że Państwa dane osobowe (wizerunek) będą przechowywane :

-         przez okres nieprzekraczający 45 dni od dnia nagrania (po upływie tego terminu nagrania będą usuwane),

-         lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.

6           Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

7           Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis