Historia szkoły

       budynki szkola kościół

        Za czasów niemieckich wieś Zaborowo posiadała szkołę 7 klasową. Był to budynek obszerny z pięknym boiskiem szkolnym. W wyniku działań wojennych został doszczętnie zniszczony.

1945/46r. -zajęcia szkolne odbywały się w domu Pana Wacława Pabijanka. Polska mowa na nowo zawitała na Warmii i Mazurach. Nauczycielką była Pani Janina Dudek.

1946/47r. - lekcje odbywały się także w domu prywatnym Pana Kościka i Nawrota. Nauczycielkąbyła Pani Maria Serwatka.

1947/48r.- lekcje odbywały się w tym samym domu. Nauczycielką była Pani Anna Wróblewska.

1949/50r.- zmieniają się nauczyciele. Do Zaborowa przybywa Pan Chmielewski i Pani Wielechowska.

 szkoła po wojnie

1951r. - do Zaborowa przyjeżdża dwóch młodych nauczycieli Pan Edmund Siennicki i Pan Stefan Szulc. Są tojedni  z pierwszych powojennych maturzystów powiatu nidzickiego. Z początkiem września kierownictwo szkoły przejmuje Pan Edward Siennicki. Pan Stefan Szulc i Pan Edward Siennicki to nauczyciele pracujący przez cały rok i uczący 6 klas.

1953/54r.- rozpoczęły się lekcje w wyremontowanym po pożarze pokoju Pana Nowaka. Jako trzeci nauczyciel do szkoły przybywa Pani Barbara Krężelska.

1953 roku na miejsce Pani Krężelskiej przychodzi Pani Wanda Lewicka, która zostaje kierownikiem 7- klasowej szkoły. Przybywają też następni nauczyciele: Pani Izabela Zębrzuska i Pan Marian Dudek.

1954/55r.- stanowisko kierownika szkoły przejmuje Pan Idzi Podralski. Przybywają nowi nauczyciele; Pani Teresa Szafirska (Dudek) i Pani Wiesława Chrzanowska. Lekcje odbywają się w dwóch odległych od siebie prywatnych domach.

1955/56r.- kierownikiem szkoły zostaje Pan Waldemar Angrik. Przybywa nowa nauczycielka - Pani Irena Paszkowska. Lekcje nadal odbywają się w mieszkaniach prywatnych.

Październik 1956r.- rozpoczęły się zajęcia w nowo wybudowanej szkole. Kierownikiem szkoły nadal jest Pan Waldemar Angrik. W tym roku zajęcia szkolne były prowadzone także przez Panią Teresę Szafirską, Pana Stefana Szulca i Panią Irenę Paszkowską.

 kadra 1957-58

1957/58r. - Grono nauczycielskie w składzie: Waldemar Angrik - kierownik szkoły, Irena Paszkowska, Helena Wojtachna, Stefan Szulc.

koło 1957

 10 listopada 1957 roku kierownik szkoły Waldemar Angrik założył koło "Każde dziecko przyjacielem zwierząt" do którego zapisało się 20 uczniów.

3 kwietnia 1958r.- częściowy odbiór robót budowlanych obecnej szkoły.

1959/60r. -do szkoły przybywa nowa nauczycielka Pani Anna Tańska.

1961/62r. -z powodu reorganizacji szkoły w Pielgrzymowie uczniowie tamtejszej szkoły podejmują naukę w Szkole Podstawowej w Zaborowie. Prace rozpoczynają nowi nauczyciele: Alicja Kuczyńska i Stanisław Wojtaszewski. W tym roku opuszcza szkołę kierownik Pan Waldemar Angrik.

1962/63r. - nowym kierownikiem zostaje Pan Stefan Szulc, a nauczyciele to: Pani Wanda Pożoga, Pan Edmund Pożoga, Pan Czesław Doliński, Pan Stanisław Wojtuszewski.

1963/64r. w skład Rady Pedagogicznej wchodzą : Pan Stefan Szulc - kierownik szkoły, Pan Czesław Doliński, Pani Elżbieta Tyl i Pani Danuta Kozioł.

1964/65r. - nauczycielami w tutejszej szkole są: Pan Stefan Szulc, Pani Elżbieta Tyl, Pani Halina Brych ( Dolińska), Pani Halina Jabłonowska.

szkoła 60

 

 kadra 60

1965/66r. Pracują Pan Stefan Szulc, Pani Halina Brych przybywają nowi nauczyciele: Pani Alina Witulska i Pani Teresa Kruszlińska.

1966/67r. Pan Stefan Szulc, Pani Halina Brych , Pani Teresa Kruszlińska.-pracę w szkole rozpoczyna Pani B. Chodorowska. Tego roku po raz pierwszy opuścili szkołę absolwenci klasy VIII. Nauczaniem w zakresie 8 klas zostali objęci uczniowie urodzeni w 1952 roku.

 kadra 70

1967/68r.Nauczyciele Pan Stefan Szulc, Pani Teresa Kruszlińska , Pani Halina Brych, Pan Jerzy Wiśniewski.-pracę          w szkole podjęła Pani Halina Stefańska. W tym roku przeprowadzono kapitalny remont szkoły. W ramach tego remontu dokonano elewacji szkoły, malowania, naprawy dachu i pieców. W sali gimnastycznej założono nowy parkiet oraz dokonano drobnych napraw instalacji elektrycznej. Szkołę ogrodzono siatką.

1968/69r. – Nauczyciele: Pan Stefan Szulc, Pani Teresa Kruszlińska , Pani Halina Brych, Pan Jerzy Wiśniewski,

Pani Halina Stefańska.

1969/70r. Stefan Szulc, Pani Halina Dolińska, Pan Jerzy Wiśniewski, Pani Halina Stefańska, Pani Teresa Kruszlińska.

1971/72r.- po raz pierwszy podzielono rok szkolny na trzy okresy: I - 31XI, II- 10III, III- koniec roku. Nauczyciele:            Pan Stefan Szulc, Pani Halina Stefańska, Pani Teresa Wiśniewska ( wcześniej Kruszlińska), Pan Jerzy Wiśniewski.

1972/73r. – Pan Stefan Szulc, Pani Elżbieta Długokęcka, Pani Halina Stefańska, Pan Jerzy Wiśniewski, Pani Teresa Wiśniewska.

1 I 1973r. -na terenie nowoutworzonych Gmin zaczęli przejawiać swoją działalność gminni dyrektorzy szkół.

1973/74r. -od tego roku szkoła stała się szkołą zbiorczą z punktami filialnymi w Niedanowie – Pan Jerzy Wiśniewski                    i Pielgrzymowi – Pani Melania Dolińska i Pan Czesław Doliński. Zaborowo- Pan Stefan Szulc, Pani Halina Stefańska, Pani Elżbieta Długokęcka, Pan Jerzy Wiśniewski, Pani Teresa Wiśniewska. W szkole uczyło się w tym roku szkolnym 128 uczniów. Pracę rozpoczyna Pan Władysław Prymas.

1973/74r. po raz pierwszy jest rokiem dwu okresowym:

I okres 1.09. -1.02.,                                                                                                                                                                            II okres 2.02-20.06.

1974/75r. Pan Stefan Szulc, Pani Halina Stefańska, Pan Jerzy Wiśniewski, Pan Władysław Prymas.

1975/76r. - w tym roku rozpoczynają pracę Pani Bożena Rosocha, Pani Barbara Jeziorska, Pan Zenon Jeziorski. Pozostali nauczyciele to: Pan Stefan Szulc, Pani Melania Dolińska, Pan Czesław Doliński, Pani Halina Stefańska, Pan Władysław Prymas.

1976/77r. – Pan Stefan Szulc, Pani Bożena Rosocha, Pan Władysław Prymas, Pani Halina Stefańska, Pani Barbara Jezierska.

1977/78r. pierwszego września uczniowie pożegnali Pana Zenona Jezierskiego. Pracę rozpoczęła nowa nauczycielka Pani I. Witusik. Pozostali nauczyciele to: Pan Stefan Szulc, Pani Halina Stefańska, Pani Barbara Jezierska, Pan Władysław Prymas, Pan Czesław Doliński, Pani Melania Dolińska, Pani Halina Dolińska.

1978/79r. W skład Rady Pedagogicznej wchodzili: Pan Stefan Szulc, Pani Halna Stefańska, Pan Władysław Prymas, Pani Bożena Rosocha, Pani Irena Szymanowicz, Pan Jan Szymanowicz, Pani Melania Dolińska.

1979/80r.- w składRady Pedagogicznej wchodzili: Pan Stefan Szulc, Pan Władysław Prymas, Pani Halina Stefańska, Pani Irena Szymanowicz, Pan Jan Szymanowicz, Pani Bożena Rosocha. Pracę w szkole rozpoczyna Pani Lidia Zmysłowska.

 80-82

1980/81r. w składRady Pedagogicznej wchodzili: Pan Stefan Szulc, Pani Halina Stefańska, Pani Halina Dolińska,            Pani Irena Szymanowicz, Pan Jan Szymanowicz, Pan Władysław Prymas, Pani Bożena Rosocha. Pracę rozpoczęła Pani Alina Ostrowska.

1981/82r.w skład Rady Pedagogicznej wchodzili: Pan Stefan Szulc, Pani Bożena Rosocha, Pan Władysław Prymas, Pani Halina Stefańska, Pani Halina Dolińska, Pani Irena Szymanowicz, Pan Jan Szymanowicz. Pracę rozpoczęła          Pani Urszula Witkowska.

1982/83r.- pożegnano Panią Urszulę Witkowską           i Panią Halinę Dolińską. Pracę rozpoczęli nowi nauczyciele: Pani Krystyna Nowak, Pan Waldemar Sowa i Pan Mirosław Romański. Pozostali nauczyciele: Pan Stefan Szulc,        Pan Władysław Prymas, Pani Bożena Rosocha, Pan Jan Szymanowicz, Pani Irena Szymanowicz, Pani Halina Stefańska,

1983/84r. – szkołę pożegnał Pan Waldemar Sowa oraz Pan Władysław Prymas. Pracę rozpoczęły Pani Ewa Stefańska        i Pani Barbara Romańska. Pozostali nauczyciele to: Pan Stefan Szulc, Pani Krystyna Nowak, Pan Mirosław Romański, Pani Irena Szymanowicz, Pan Jan Szymanowicz, Pani Bożena Rosocha.

1984/1985r. Radę Pedagogiczną reprezentowali: Pan Stefan Szulc, Pani Halina Stefańska, Pani Krystyna Nowak, Pani Halina Dolińska, Pani Małgorzata wójcik,, Pan Jan Szymanowicz, Pani Irena Szymanowicz, Pan W. Jaworski, Pani Bożena Kłosowska ( Rosocha). Pracę w szkole rozpoczęły Pani Halina Dolińska, Pani Małgorzata Wójcik i Pani Małgorzata Oglęcka.

1985/86r.Radę Pedagogiczną reprezentowali: Pan Stefan Szulc, Pani Halina Stefańska, Pani Weronika Sawicka(Bieńkowska), Pani Halina Dolińska, Pani Krystyna Nowak, Pan Jan Szymanowicz, Pani Małgorzata Wójcik, Pani Urszula Olszowa, Pani Iwona Gajewska.

 VIII86-87

1986/87r. -Radę Pedagogiczną reprezentowali: Pan Stefan Szulc, Pani Halina Stefańska, Pani Halina Dolińska, Pani Krystyna Nowak, Pani Małgorzata Różycka, Pani Bożena Kłosowska, Pani Iwona Gajewska, Pani Małgorzata Wójcik, Pani Urszula Olszowa, Pan Dariusz Sitarz, Pani Beata Kujawska          i Pan Marek Pychewicz.

1987/88r.- Radę Pedagogiczną reprezentowali:           Pan Stefan Szulc, Pani Halina Stefańska, Pani Krystyna Nowak, Pani Halina Dolińska, Pani Iwona Gajewska, Pani Małgorzata Różycka, Pani Bogumiła Bielicka, Pani Weronika Bieńkowska, Pani Beata Kujawska, Pan Marian Pychewicz.

1988/89r. -Radę Pedagogiczną reprezentowali: Pan Stefan Szulc, Pani Halina Stefańska, Pani Halina Dolińska, Pani Krystyna Nowak, Pani Małgorzata Różycka, Pani Bogumiła Bielicka, Pani Beata Kujawska i Pan Marek Pychewicz       i Pan J. Jarosiński.89/90r.

1991/92r. - Radę Pedagogiczną reprezentowali: Pani Halina Stefańska, Pani Krystyna Nowak, Pani Małgorzata Różycka, Pani Bogumiła Bielicka, Pani Iwona Gajewska, Pani Alicja Romańska, Pani Halina Dolińska, Pani Anna Skwarska, Pan Marek Pychewicz, Pani Dorota Wódkiewicz.

1992/93r. Radę Pedagogiczną reprezentowali: Pani Halina Stefańska, Pani Krystyna Nowak, Pani Małgorzata Różycka, Pani Bogumiła Bielicka, Pani Dorota Wódkiewicz, Pani Anna Skwarska, Pani Iwona Gajewska, Pani Alicja Romańska.

1993/94r. Radę Pedagogiczną reprezentowali: Pani Halina Stefańska, Pani Krystyna Nowak, Pani Małgorzata Różycka, Pani Bogumiła Bielicka, Pani Dorota Wódkiewicz, Pani Iwona Gajewska, Pani Halina Dolińska, Pan Marek Pychewicz, Pani Edyta Chmielewska, Pani Beata Dobucka.

1994/95r. Radę Pedagogiczną reprezentowali: Pani Halina Stefańska, Pani Dorota Wódkiewicz, Pani E. Kunicka, Pani Halina Wolińska, Pani Bogumiła Bielicka, Pan Marek Pychewicz, Pani Małgorzata Różycka, Pani Iwona Gajewska, Pani Beata Dobucka, Pani Edyta Chmielewska.

1995/96r. Radę Pedagogiczną reprezentowali: Pani Halina Stefańska, Pani Halina Dolińska, Pani Krystyna Nowak, Pani Małgorzata Różycka, Pani Dorota Wódkiewicz, Pani Iwona Gajewska, Pan Marek Pychewicz, Pani Edyta Chmielewska, Pani Hanna Zielińska, Pani Beata Dobucka.

1996/97r. Radę Pedagogiczną reprezentowali: Pani Halina Stefańska, Pani Halina Dolińska, Pani Małgorzata Różycka, Pani Iwona Gajewska, Pani Dorota Wódkiewicz, Pani Edyta Chmielewska, Pani Hanna Zielińska, Pani Agnieszka Bruździńska, Pani Beata Dobucka,.

1997/98r. Radę Pedagogiczną reprezentowali: Pani Halina Stefańska, Pani Halina Dolińska, Pani Małgorzata Różycka, Pani Iwona Gajewska, Pani Dorota Wódkiewicz, Pani Edyta Chmielewska, Pani Hanna Zielińska, Pani Bogumiła Bielicka, Pani Beata Matros, Pan Marek Pychewicz.

1998/99r. Radę Pedagogiczną reprezentowali: Pani Halina Stefańska, Pani Halina Dolińska, Pani Małgorzata Różycka, Pani Iwona Gajewska, Pani Dorota Wódkiewicz, Pani Edyta Chmielewska, Pani Hanna Zielińska, Pani Bogumiła Bielicka, Pani Beata Matros, Pan Marek Pychewicz.

 Zielińska

1999/2000r.w skład Rady Pedagogicznej wchodzili: Pani Halina Stefańska, Pani Iwona Gajewska, Pani Bogumiła Bielicka, Pani Hanna Zielińska, Pani Edyta Chmielewska, Pani Dorota Wódkiewicz, Pani Halina Dolińska,                  Pan Marek Pychewicz, Pani Beata Matros, Pani K. Sarbiewska.

2000/2001r. w skład Rady Pedagogicznej wchodzili: Pani Halina Stefańska, Pani Iwona Gajewska, Pani Bogumiła Bielicka, Pani Hanna Zielińska, Pani Edyta Chmielewska, Pani Dorota Wódkiewicz , Pan Marek Pychewicz,                        Pani Beata Matros.

2001/2002r. Radę Pedagogiczną reprezentowali: Pani Halina Stefańska, Pani Iwona Gajewska, Pani Bogumiła Bielicka, Pani Hanna Zielińska, Pani Edyta Chmielewska, Pani Dorota Wódkiewicz , Pan Marek Pychewicz,                              Pani Beata Matros.

2002/2003r. Radę Pedagogiczną reprezentowali: Pani Halina Stefańska, Pani Iwona Gajewska, Pani Bogumiła Bielicka, Pani Hanna Zielińska, Pani Edyta Chmielewska, Pani Dorota Wódkiewicz , Pan Marek Pychewicz,                        Pani Beata Matros.

2003/2004r. Radę Pedagogiczną reprezentowali: Pani Halina Stefańska, Pani Bogumiła Bielicka, Pani Hanna Zielińska, Pani Edyta Chmielewska, Pani Dorota Wódkiewicz, Pan Marek Pychewicz, Pani Małgorzata Chmielewska,                 Pan Rafał Zych.

2004/2005r. w skład Rady Pedagogicznej wchodzili: Pani Halina Stefańska, Pani Bogumiła Bielicka, Pani Hanna Zielińska, Pani Edyta Chmielewska, Pani Dorota Wódkiewicz, Pani Małgorzata Chmielewska, Pan Rafał Zych, Pani Agnieszka Nowogórska – Tureniec.

2005/2006r. Radę Pedagogiczną reprezentowali: Pani Halina Stefańska, Pani Gabriela Szczepkowska, Pani Irena Kaczorowska, Pani Monika Zięba, Pani Aneta Sławińska, Pani Maria Mielczarek, Pan Rafał Zych, Pani Małgorzata Chmielewska, Pani Beata Żujewska.

2006/2007r. Radę Pedagogiczną reprezentowali: Pani H. Stefańska,      Pani Malwina Szmidt, Pani Monika Kwestarz, Pan Rafał Zych, Pani Monika Zięba, Pani Małgorzata Chmielewska, Pani Maria Mielczarek, Pani Katarzyna Słomkowska,Pani Irena Kowalczyk.

 

2007/2008r. Pani H. Stefańska, Pani Malwina Szmidt, Pani Monika Kwestarz, Pan Rafał Zych, Pani Monika Zięba, Pani Małgorzata Chmielewska, Pani Maria Mielczarek, Pani Katarzyna Słomkowska,     Pani Irena Kowalczyk, Pani Malwina Szmidt.

 

2008/2009r. Pani Halina Stefańska, Pani Anna Kozłowska, Pani Monika Kwestarz, Pan Rafał Zych, Pani Iwona Kobierska, Pani Hanna Zielińska, Pani Irena Kaczorowska, Pani Małgorzata Chmielewska.

 

2009/2010r.   Pani Halina Stefańska, Pani Anna Kozłowska, Pani Monika Kwestarz, Pan Rafał Zych, Pani Iwona Kobierska, Pani Hanna Zielińska, Pani Irena Kaczorowska, Pani Beata Żujewska, Pani Kinga Berk, Pani Monika Zięba, Pani Małgorzata Chmielewska.

 

2010/2011r. Pani Halina Stefańska, Pani Anna Kozłowska, Pani Monika Kwestarz,Pani Małgorzata Chmielewska, Pan Rafał Zych, Pani Iwona Kobierska, Pani Hanna Zielińska, Pani Irena Kaczorowska, Pani Małgorzata Kawecka, Pani Beata Żujewska, Pani Monika Zięba.

 

2011/2012r. Pani Ewa Ostrowska, Pani Halina Stefańska, Pani Anna Kozłowska, Pani Małgorzata Chmielewska,Pani Monika Kwestarz, Pan Rafał Zych, Pani Iwona Kobierska, Pani Hanna Zielińska, Pani Irena Kaczorowska, Pani Małgorzata Kawecka, Pani Beata Żujewska, Pani Monika Zięba.

 

2012/2013r. Pani Ewa Ostrowska, Pani Anna Kozłowska, Pani Monika Kwestarz,Pani Małgorzata Chmielewska, Pani Iwona Kobierska, Pani Hanna Zielińska, Pani Irena Kaczorowska, Pani Małgorzata Kawecka, Pani Beata Żujewska, Pani Monika Zięba.

 

2013/2014r. Pani Ewa Ostrowska, Pani Anna Kozłowska,Pani Małgorzata Chmielewska, Pani Monika Kwestarz ( w drugim semestrze Pani Kamila Piórkowska), Pani Katarzyna Głowacka, Pani Hanna Zielińska, Pani Irena Kaczorowska, Pani Małgorzata Kawecka,Pani Beata Żujewska, Pani Monika Zięba.

 

2014/2015r. Pani Ewa Ostrowska, Pani Anna Kozłowska,Pani Małgorzata Chmielewska, Pani Monika Kwestarz ( w pierwszym semestrze Pani Emilia Szulc), Pani Hanna Zielińska, Pani Irena Kaczorowska, Pani Małgorzata Kawecka, Pani Beata Żujewska,       Pani Magdalena Łączkowska, Pani Ewa Wysocka, ks. Kazimierz Oziewicz.

 

2015/2016r. Pani Ewa Ostrowska, Pani Anna Kozłowska,Pani Małgorzata Chmielewska, Pani Monika Kwestarz, Pani Hanna Zielińska, Pani Irena Kaczorowska, Pani Małgorzata Kawecka, Pani Beata Żujewska, Pani Magdalena Łączkowska, Pani Monika Zięba, ks.Michał Bekisz, Pani Ewa Rzepczyńska.

2016/2017r. Pani Ewa Ostrowska, Pani Anna Kozłowska,Pani Małgorzata Chmielewska, Pani Monika Kwestarz, Pani Hanna Zielińska, Pani Irena Kaczorowska, Pani Małgorzata Kawecka, Pani Beata Żujewska, Pani Magdalena Łączkowska, Pani Monika Zięba, ks.Michał Bekisz, Pani Ewa Rzepczyńska.


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis