EKSPERYMENT

EKSPERYMENT

EKSPERYM

W przedszkolu odbyły się zajęcia badawcze o charakterze eksperymentu. Tego typu zabawy pozwalają na doświadczanie nowych wrażeń, odkrywanie nieznanych dotychczas właściwości przedmiotów i zjawisk, prowadzenie obserwacji oraz wyciąganie trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów. Poprowadziła je Pani Agnieszka Hinburg, która uczy chemii w naszej szkole. Przedszkolaki dowiedziały się jak powstaje prąd, poznały właściwości wody, podziwiały wybuch wulkanu i kolorową tęczę. To była wyśmienita zabawa.


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis