SZKOŁA PAMIĘTA

„Szkoła pamięta”

SZKOPAM

29 października 2021 r. w ramach akcji „Szkoła pamięta”
23 DH POMARAŃCZOWE PŁOMIENIE

udała się na Cmentarz Komunalny w Nidzicy.
Harcerze odwiedzili groby: Stefana Szulca- byłego dyrektora szkoły, Władysława Prymasa- nauczyciela oraz Grób Nieznanego Żołnierza. Harcerze zapalili znicze na grobach, aby w ten sposób
uczcić ich pamięć. 
Uczniowie i przedszkolaki zapalili również znicz w szkolnym miejscu pamięci przy tablicy poświęconej Leonowi Ciszewskiemu, Zofii Halinie Krassowskiej ps. „Duża Zosia”,

Witoldowi Stefanowi Modelskiemu ps. „Warszawiak”, Wojciechowi Zalewskiemu ps. „Orzeł Biały”.

Ewa Wysocka


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis