ŚWIĘTO SZKOŁY - W HOŁDZIE MŁODYM BOHATEROM

Święto Szkoły w ,,Hołdzie Młodym Bohaterom”

,,W hołdzie Młodym Bohaterom” pod takim hasłem społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie 28 maja 2021 r. obchodziła Święto Szkoły.

1

W tym dniu przypadła dokładnie 11. rocznica nadania placówce imienia.

Orzeł Biały to symbol narodowy, znak suwerenności, siły i niezależności Polski, wolności, którą Polacy wywalczyli.

4

O tę wolność, obok dorosłych, walczyły dzieci. Szkoła Podstawowa w Zaborowie od lat wierna jest dziedzictwu narodowemu, buduje tożsamość uczniów, dlatego Święto Szkoły stało się okazją do tego, by złożyć hołd młodym, kilkunastoletnim Polakom, którzy podczas II wojny światowej swoją odwagą udowodnili, że ,,Bóg - Honor - Ojczyzna” to wartości najwyższe, wartości, za które oddaje się życie.

2

Apel, przygotowany w warunkach nauki hybrydowej, poświęcony był Młodym Bohaterom. Uczniowie z powagą i nutą refleksji w głosie przedstawili historię: Zofii Haliny Krassowskiej ps.,,Duża Zosia” (1921-1944) podharcmistrzyni, sanitariuszki, dowódcy plutonu żeńskiego ,,Oleńka”, dwukrotnie odznaczonej Krzyżem Walecznych - dziewczyny, która poległa w powstaniu warszawskim; Tadeusza Jasińskiego (1926 – 1939) trzynastoletniego obrońcy Grodna zaatakowanego przez ZSRR we wrześniu 1939 roku; chłopiec został schwytany i skatowany przez żołnierzy Armii Czerwonej, następnie przywiązany do pancerza czołgu w charakterze ,,żywej tarczy”; trafiony pięcioma kulami; zmarł w wyniku odniesionych ran; pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; Witolda Stefana Modelskiego ps.,,Warszawiak” (1932 -1944) powstańca warszawskiego, łącznika w batalionie ,,Gozdawa”, który za niezwykłą odwagę został odznaczony Krzyżem Walecznych i awansowany na kaprala czasu wojny; poległ w wieku 12 lat; pośmiertnie odznaczony Warszawskim Krzyżem Powstańczym; był pierwowzorem pomnika Małego Powstańca; Wojciecha Zalewskiego ps.,,Orzeł Biały” ochotnika, pełniącego funkcję łącznika w III plutonie grupy szturmowej starszego sierżanta ,,Grzesia”, uczestnika walk powstańczych; chłopiec wyprowadził z okrążenia pluton st. sierżanta ,,Grzesia”; został trafiony kulą niemieckiego snajpera, gdy biegł z meldunkiem; zginął mając zaledwie 11 lat. Zatem 11. rocznica nadania Szkole Podstawowej w Zaborowie imienia ,,Orła Białego” nabrała szczególnego, symbolicznego wymiaru. 

DSCN1740

Młodym obrońcom Polski została poświęcona tablica pamiątkowa, odsłonięta podczas apelu przez panią Beatę Żujewska – Dyrektor Szkoły, pana Marka Wolszczaka– Wójta Gminy Kozłowo, pana Jana Domańskiego – Członka Rodziny Katyńskiej. Ksiądz Michał Bekisz odmówił modlitwę za poległych i poświęcił tablicę, następnie złożono kwiaty i zapalono znicze Młodym Bohaterom oraz kapitanowi Leonowi Ciszewskiemu zamordowanemu przez NKWD, któremu społeczność posadziła Dąb Pamięci w 2018 roku.

9

11

Wieniec przy pomniku złożyli również żołnierze 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej z panem majorem Januszem Szultkiem, który reprezentował dowódcę tej brygady pana pułkownika dypl. Piotra Kriese. Tego dnia w Szkolnym Miejscu Pamięci wartę pełnili harcerze z drużyny działającej przy szkole oraz żołnierze 45. Batalionu Lekkiej Piechoty 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady ObronyTerytorialnej w Olsztynie, którzy przybyli na uroczystość wraz dowódcą podpułkownikiem Łukaszem Buczkowskim. 

warta

12

13

Występ uczniów, podczas którego szczególnie mocno wybrzmiały słowa piosenek „Dziewczyna z granatem w ręce”, ,,Dziś idę walczyć, mamo” oraz ,, Orzeł Biały” Natalii Sikory, poruszył i wprowadził w zadumę wszystkich obecnych na uroczystości.

7

Ze wzruszeniem o trudnej historii i losach Polaków w swoich przemówieniach opowiadali pani Barbara Gawlicka – prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej w Olsztynie i pan Jan Domański – przedstawiciel Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej w Olsztynie – Przyjaciel Szkoły w Zaborowie i inicjator działań realizowanego przez placówkę programu ,,W hołdzie Młodym Bohaterom”.

15

16

Podczas uroczystości harcerze otrzymali lilijki. Był to szczególny hołd, symbol przyjęcia wartości, którym była wierna podharcmistrzyni Zofia Halina Krassowska.

6

Pan Jan Domański przeczytał list od kuzynki ,,Dużej Zosi” i przekazał pani dyrektor Beacie Żujewskiej. Poległą bohaterkę reprezentował również pan Hubert Domański. Doniosłość uroczystości swoją obecnością potwierdzili: pan Marek Wolszczak – wójt Gminy Kozłowo, Barbara Szczepkowska – zastępca wójta Gminy Kozłowo, pan Jacek Jankowski – sekretarz Gminy Kozłowo i radny powiatu nidzickiego, pani Alicja Hołubowicz – przewodnicząca Rady Gminy, pan Piotr Radziewicz – skarbnik Gminy Kozłowo, pan Piotr Jaskólski – kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Terenowej Gminy Kozłowo, pani Małgorzata Krzyżewska – dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie, pani Elżbieta Świgoń – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie, pan Dariusz Szypulski – prezes zarządu Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko-Kozłowo”, pani Jadwiga Granicaprzewodnicząca Rady Rodziców i radna powiatu nidzickiego, pani Danuta Szymańska – dyrektor Banku Spółdzielczego w Kozłowie.

14

Po uroczystości zgromadzeni obejrzeli prezentację multimedialną, ukazującą historię Młodych Bohaterów.

Przygotowanie całej uroczystości wymagało współpracy i zaangażowania uczniów, którzy powoli wracają do realiów nauki stacjonarnej, całego grona pedagogicznego i pracowników szkoły.

DSCN1942

Dzięki wspólnym działaniom w pandemicznej rzeczywistości społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie złożyła hołd: Zofii Halinie Krassowskiej, Tadeuszowi Jasińskiemu, Witoldowi Modelskiemu, Wojtusiowi Zalewskiemu udowadniając, że Pamiętają!

Tekst: Anna Kozłowska

DSCN1903

Relacja z wydarzenia została opublikowana również w: https://radioolsztyn.pl/w-zaborowie-upamietniono-mlodych-bohaterow-ii-wojny-swiatowej/01572768

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie składa szczególne podziękowania:

- Pani Monice Bober-Kuchcie, właścicielce firmy WIBO-BT w Kozłowie, która ufundowała tablicę pamiatkową,

- Zarządowi Banku Spółdzielczego w Nidzicy za wkład finansowy

oraz

- dowódcy 45. Batalionu Lekkiej Piechoty 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Olsztynie - podpułkownikowi Łukaszowi Buczkowskiemu - wraz z asystą honorową,

- żołnierzom 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego na czele z majorem Janem Szultkiem, który reprezentował dowódcę 20. BBZ - pułkownika dypl. Piotra Kriese

za czynny udział w uroczystości.

 

Beata Żujewska

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis