PRZYJACIEL SZKOŁY W KIEŁPINACH

Szkoła Podstawowa w Zaborowie „Przyjacielem Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach”

page

„Przyjaciel Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach” - takim zaszczytnym tytułem została wyróżniona Szkoła Podstawowa w Zaborowie 13 listopada 2019 roku podczas 1. rocznicy nadania szkole w Kiełpinach imienia Orła Białego. Pani dyrektor Beata Żujewska przyjęła zaproszenie pani dyrektor Gabrieli Marcinkowskiej i wraz z panią Anną Kozłowską oraz pocztem sztandarowym szkoły w Zaborowie uczestniczyła w uroczystości, podczas której otrzymaliśmy statuetkę „Przyjaciela Szkoły”. Świętowanie pierwszej rocznicy stało się początkiem międzyszkolnej współpracy.

Tekst: Anna Kozłowska

„Żeby Polska była Polską”

„Żeby Polska była Polską”

apel

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie 8 listopada 2019 roku przyłączyła się do akcji Bicie rekordu dla Niepodległej, aby upamiętnić 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Punktualnie o godzinie 11:11 społeczność szkoły zaśpiewała cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

wiecz                        
Tego dnia w szkole odbyła się wieczornica pod hasłem
Żeby Polska była Polską. W przemówieniu, rozpoczynającym wieczór patriotyczny, pani dyrektor szkoły - Beata Żujewska, podkreśliła wagę krzewienia idei patriotyzmu i pielęgnowania tożsamości narodowej.

wiecz1

Pięknie o miłości do Ojczyzny mówili również goście: pan Marek Wolszczak - Wójt Gminy Kozłowo, pan Jan Domański – członek Rodziny Katyńskiej, panowie Waldemar Słupski i Rafał Pyra. O budowaniu Rzeczypospolitej od czasów Piastów po współczesność, o drodze do odzyskania niepodległości, trudach walki i utrzymania wolności opowiedzieli uczniowie klas: VII, VI przygotowani pod kierunkiem pani Anny Kozłowskiej, Magdaleny Górneckiej i Zbigniewa Czechowskiego. Poczucie jedności narodowej spotęgowało wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, dzięki którym zgromadzeni przemierzyli ponad 1050 lat historii Polski.

Tekst: Anna Kozłowska

TEATR W SZKOLE

Teatr w szkole

TEATRZYK

Dnia 29 października przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły obejrzeli teatrzyk pt. „Trudna droga do zwycięstwa, czyli kilogramy szczęścia” w wykonaniu aktorów ze studia artystycznego "AKADA". Zabawna i pouczająca opowieść o Piotrku, który w paczce chipsów znalazł szczęśliwy kupon, dzięki któremu mógł spełnić swoje marzenie. Piotrek wziął udział w obozie sportowym, co okazało się nie lada wyzwaniem. Przygody chłopca wpłynęły na zmianę jego stylu życia- zaczął zdrowo się odżywiać i aktywnie żyć.

Tekst: Ewa Wysocka

SZKOŁA PAMIĘTA

,,Szkoła pamięta"

SZKOŁA PAM

25 października 2019 r. w ramach akcji ,,Szkoła pamięta" odbył się krótki apel, podczas którego pani dyrektor B. Żujewska przypomniała sylwetki zmarłych nauczycieli naszej szkoły. Apel poprzedziła wspólna modlitwa różańcowa w kościele w Zaborowie poprowadzona przez Ks. M. Bekisza. Punktem kulminacyjnym akcji, było nawiedzenie cmentarza komunalnego w Nidzicy przez przedstawicieli społeczności szkolnej. Uczniowie kl. 2 i kl. 4 wraz z wychowawcami odwiedzili groby: byłego dyrektora szkoły- Stefana Szulca i nauczyciela Władysława Prymasa oraz Grób Nieznanego Żołnierza. Uczniowie i nauczycielki zapaliły znicze, aby uczcić  ich pamięć.

Tekst: Małgorzata Chmielewska

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

PASOWANIE


Dnia 22 października 2019 roku odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów.

I kl

W obecności pani dyrektor Beaty Żujewskiej, zaproszonych gości i rodziców dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny, w którym zdały pierwszy egzamin na ucznia. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów. Tego dnia pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie.

Na zakończenie wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Nie zabrakło też upominków od zaproszonych gości: Pani Przewodniczącej Rady Gminy Alicji Hołubowicz, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kozłowie Pani Danuty Szymańskiej oraz pięknych zakładek do książek od koleżanek i kolegów z klasy III.

                 Na zakończenie miłego i pełnego wrażeń dnia dzieci uczestniczyły w słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

                                                                             Tekst: Irena Kaczorowska

DZIEŃ PAPIESKI

Dzień Papieski w Zaborowie

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie 18 października odbył się apel z okazji XIX obchodów Dni Papieskich, aby uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mogli wspólnie uczcić pamięć
św. Jana Pawła II.

RELIKWIE

Montaż słowno-muzyczny, przygotowany pod kierunkiem Małgorzaty Chmielewskiej, rozpoczął się hymnem ŚDM z 2016 r. oraz ,,Barką”- ulubioną pieśnią naszego papieża. Następnie uczniowie kl. IV i VII nakreślili historię życia Papieża Jana Pawła II. Piosenkami, wierszami i prezentacją filmową uczniowie przypomnieli sylwetkę wielkiego Polaka.

Wspólny śpiew, modlitwa oraz krótkie filmiki ukazujące papieża Jana Pawła II wielu uczestników wzruszyły do łez.

Na koniec spotkania pani Dyrektor nagrodziła laureatów konkursu plastycznego ,,Święty Jan Paweł II ”, a Ks. Michał Bekisz wszystkich zebranych pobłogosławił relikwiami naszego papieża przywiezionymi z Watykanu.

Tekst: Małgorzata Chmielewska

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

REKORD GUINESSA 

16 października 2019 r. w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca uczniowie i nauczyciele ze Szkoły im Orła Białego w Zaborowie po raz kolejny przystąpili do Bicia Rekordu Guinessa w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którego głównym organizatorem jest Fundacja WOŚP.

bicie rekordu

Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy odbywało się dokładnie od godziny 12:00 do godziny 12:30 i zostało poprzedzone krótkim szkoleniem instruktażowym, z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Fundację WOŚP. Uczniowie klas IV-VIII w dniach poprzedzających tę akcję ćwiczyli praktycznie umiejętność udzielania pierwszej pomocy na lekcjach wychowania fizycznego.

W biciu rekordu wzięło 41 osób (36 uczniów z klas V-VIII i 5 nauczycieli), udzielając jednoczesnej ciągłej resuscytacji na 9 fantomach.

Szkolną akcję przygotowały nauczycielki: Małgorzata Chmielewska (koordynator), Małgorzata Kawecka i Monika Zięba.

Cieszymy się, że tak wielu uczniów wykazało chęć nauki praktycznego ćwiczenia tak ważnej w życiu umiejętności, jaką jest resuscytacja.                        

                                                                              Małgorzata Chmielewska

DZIEŃ NAUCZYCIELA

Dzień Nauczyciela 

DN 19

   
14 
października 2019r. w Szkole Podstawowej  im. Orła Białego w Zaborowie odbyła się  akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym uroczystym dniu słowa podziękowania i życzenia przekazała pracownikom szkoły dyrektor szkoły Beata Żujewska, która serdecznie powitała nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, uczniów oraz przybyłych na uroczystość gości. Serdeczne życzenia i podziękowania dla nauczycieli popłynęły również z ust Wójta Gminy Kozłowo pana Marka Wolszczaka oraz Przewodniczącej Rady Gminy w Kozłowie pani Alicji Hołubowicz.
     Uczniowie szkoły okazali swoim nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie. W dniu ich święta przygotowali dla swoich pedagogów  występ, zabarwiony dużą dawką humoru. Odtworzyli - słowem, gestem i piosenką – klimat szkolnego życia. Przekazali najlepsze życzenia i wręczyli drobne upominki.

Tekst: Monika Zięba


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis