Grono pedagogiczne

 

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie

mgr Beata Żujewska

 

Rada Pedagogiczna rok szkolny 2017/2018

 

Imię i   nazwisko

Przedmiot

mgr  Beata Żujewska

p.o. Dyrektora   Szkoły

mgr   Małgorzata Kawecka

edukacja wczesnoszkolna,
terapia pedagogiczna

mgr   Monika Zięba

edukacja   wczesnoszkolna, pedagog szkolny

mgr   Irena Kaczorowska

edukacja   wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

mgr   Hanna Zielińska

edukacja   wczesnoszkolna,
terapia pedagogiczna

mgr   Anna Kozłowska

język  polski, historia

mgr   Małgorzata Chmielewska

przyroda,  wychowanie fizyczne, geografia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr   Monika Kwestarz

matematyka, zajęcia   komputerowe, zajęcia techniczne

mgr   Magdalena Łączkowska

język   angielski, muzyka, plastyka

mgr   Beata Żujewska

logopeda

mgr Barbara Olszewska

język niemiecki

mgr Sabina Żebrowska

fizyka

mgr Małgorzata Radzymińska

biologia, chemia

Ks.   Michał Bekisz

religia

 

Wychowawcy 2017/2018

Oddział przedszkolny- mgr Małgorzata Kawecka

Klasa I- mgr Monika Zięba

Klasa II – mgr Irena Kaczorowska

Klasa III- mgr Hanna Zielińska

Klasa IV - mgr Magdalena Łączkowska

Klasa V- mgr Anna Kozłowska

Klasa VI- mgr Monika Kwestarz

Klasa VII-mgr Małgorzata Chmielewska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis