WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,

nie będę powalonym drzewem.

Codziennie mocniej w ciebie wrastam

radością, smutkiem, dumą, gniewem.”wp

31 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się wieczornica patriotyczna pod hasłem „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”. Spotkanie było swoistym podsumowaniem działań podejmowanych w ramach realizowanego w szkole projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Tematem przewodnim wieczornicy była miłość do ojczyzny, ukazana przez pryzmat twórczości wieszczów narodowych: Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, muzykę Chopina oraz doniosłe wydarzenia z historii Polski. W montażu słowno-muzycznym uczniowie klasy szóstej starali się opowiedzieć o kondycji człowieka we współczesnym świecie i wartościach, jakie mu przyświecają.

wp2

Niezwykłym dopełnieniem wieczoru patriotycznego były występy zaproszonych muzyków: pana Piotra Lejbta – wokalistę i gitarzystę zespołu MUFA oraz Tomasza Kaczorowskiego – absolwenta naszej szkoły. Obecne na wieczornicy osoby nie kryły swojego wzruszenia. Pani Dyrektor Ewa Ostrowska podziękowała uczniom klasy szóstej za „gawędę o miłości do Ojczyzny”, a nauczycielom, rodzicom, uczniom i absolwentom szkoły za obecność.

Tekst: p. Anna Kozłowska

 

DNI RODZINY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE

DNI RODZINY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE

DR1

       30 maja 2017r. w Szkole Podstawowej w Zaborowie obchodzono XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”.

       Na uroczystość, poprzedzoną mszą świętą, przybyli rodzice i najbliżsi uczniów oraz goście z Urzędu Gminy w Kozłowie i instytucji współpracujących ze szkołą, m.in. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.

       Przygotowany na tę okazję program artystyczny składał się z dwóch części. Pierwsza część była krótkim nawiązaniem do mijającej w tym roku siódmej rocznicy nadania szkole imienia Orła Białego. Uczniowie przygotowani pod kierunkiem Hanny Zielińskiej przedstawili historię godła Polski, recytowali wiersze i zaśpiewali piosenkę o symbolach narodowych.

       Druga część uroczystości to występy poszczególnych klas, na które złożyły się wiersze, piosenki, układy taneczne i humorystyczna scenka pt. ,,Mamy samochwały”.

dr2

W ten słoneczny dzień odbyło się  również wspólne grillowanie i rodzinne zawody sportowe. Ciepłą atmosferę i dobrą organizację obchodów Dni Rodziny zapewniło ogromne zaangażowanie Rady Rodziców, wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Pani Dyrektor Ewa Ostrowska składając życzenia wszystkim zgromadzonym na uroczystości,  podziękowała również  Radzie Rodziców i instytucjom z powiatu nidzickiego: Bankowi Spółdzielczemu w Nidzicy, Nadleśnictwu Nidzica, Urzędowi Gminy w Kozłowie, za wsparcie finansowe tegorocznych obchodów Dni Rodziny.

         

 tekst: p. Hanna Zielińska

 

Gminny Konkurs Wiedzy o Symbolach Narodowych w Zaborowie

Gminny Konkurs Wiedzy o Symbolach Narodowych w Zaborowie

łączenie

23 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Symbolach Narodowych pod hasłem „-Kto ty jesteś? – Polak mały!”. Przystąpiło do niego 18 uczniów ze szkół podstawowych w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: klasy II-III oraz IV-VI. Uczniowie rozwiązywali test, dotyczący historii Orła Białego, barw biało-czerwonych oraz „Mazurka Dąbrowskiego”. Ponadto uczestnicy musieli wykazać się znajomością „Legendy o Lechu, Czechu i Rusie” oraz najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski. Jury w składzie: pani Anna Latek-Lejbt, pani Anna Kozłowska i pan Piotr Sowiński wyłoniło zwycięzców w każdej kategorii:

Kategoria I
I miejsce - Klaudia Sobczak  z Zespołu Szkół w Rogożu

II miejsce – Konrad Klimek z Zespołu Szkół w Rogożu

III miejsce – Alicja Urban ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie

Kategoria II

I miejsce – Renata Borkowska z Zespołu Szkół w Rogożu

II miejsce – Agata Chojnacka z Zespołu Szkół w Rogożu

III miejsce – Milena Marcjanik Zespół Szkół w Szkotowie

Nagrody wręczyły laureatom: pani Ewa Krzyżewska Wójt Gminy Kozłowo  oraz pani Ewa Ostrowska Dyrektor Szkoły w Zaborowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz słodki poczęstunek. Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, którego szkolnym koordynatorem jest pani Anna Kozłowska.

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

 

Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serca wzruszeniem.
                                Kornel Makuszyński

pp

Dnia 12 maja 2017 r. w  Szkole Podstawowej w Zaborowie nastąpiło uroczyste  pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej dzieci z klasy I. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do czytania  i wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy V. Pierwszoklasiści dowiedzieli się, jak należy dbać o książki i o co one ich proszą. Nowi czytelnicy odgadywali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość tytułów bajek i baśni. Udowodnili również, że znają już cały alfabet i sami mogą czytać książki.

Po takim wprowadzeniu pierwszoklasiści złożyli uroczyste zobowiązanie czytelnicze. Nasi nowi czytelnicy otrzymali ręcznie wykonane zakładki do książki i drobne upominki. Klasa V specjalnie na tą okazję wykonała  tort książkowy.

Swoją obecnością zaszczycili nas rodzice, których dzieci zaprosiły na uroczystość. Na koniec Pani dyrektor Ewa Ostrowska podziękowała wszystkim za wspólnie spędzony czas, pogratulowała zwycięzcom konkursów czytelniczych w klasach I- VI, wręczyła dyplomy i nagrody.

Wyniki konkursów czytelniczych w poszczególnych klasach:

Klasa I „Przygody Koziołka Matołka”

 I miejsce gr II - Bartosz Urban, Karolina Fabisiak, Aleksander  Grymkowski,  Jakub Borek

Klasa II „Szewczyk Dratewka”

I miejsce gr I – Alicja Urban, Anna Golon, Maja Marcinkowska

Klasa III „Przygody Kubusia Puchatka”

I miejsce – Kamila Sobotka

Klasa IV „Wspomnienie niebieskiego mundurka”

I miejsce Maria Kowalska

Klasa V „Przygody Tomka Sawyera”

I miejsce – Aleksander Marcinkowski

Klasa VI „Sposób na Alcybiadesa”

I miejsce – Dagmara Żaglewska

                                                                  Tekst: Ewa Ostrowska

 

POECI DZIECIOM

KONKURS RECYTATORSKI

POECI DZIECIOM

PD

12 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbył się konkurs recytatorski pod hasłem Poeci dzieciom. Organizatorkami imprezy były: Ewa Ostrowska, Irena Kaczorowska, Beata Żujewska, Małgorzata Kawecka.

Główne cele konkursu to:

 • popularyzowanie poezji;

 • rozwijanie zdolności recytatorskich;

 • zainteresowanie uczniów poezją;

 • zachęcanie do występowania na scenie;

 • prezentacja umiejętności uczniów na forum szkoły;

 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

  Konkurs składał się z dwóch etapów. I etap polegał na wyłonieniu uczestników w eliminacjach wewnątrzklasowych. II etap - to konkurs szkolny, do którego przystąpiło 12 uczniów. Był on podzielony na 2 części:

                   1. Konkurs recytatorski dla oddziału przedszkolnego i klas I-III;

       2. Konkurs recytatorski dla klas IV-VI;

  Uczniowie recytowali wybrane przez siebie wiersze autorstwa różnych poetów. Jury oceniało uczestników według następujących kryteriów:

 • dobór tekstu;

 • pamięciowe opanowanie utworu;

 • interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny.

  Za każde kryterium przyznawano od 0 do 5 punktów.

  W kategorii klas 0-III nagrody otrzymali:

  - Daria Morawska z oddziału przedszkolnego - I miejsce;

  - Sara Sumicka z klasy III – II miejsce;

  - Oliwia Sumicka z klasy I – III miejsce.

  Z klas IV-VI najlepszymi okazali się:

  - Maja Najmuła z klasy V – I miejsce;

  - Michał Krzemiński z klasy IV – II miejsce;

  - Karolina Jonczak z klasy IV – III miejsce.

  Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. Na imprezie gościł zarówno humor, jak i nastrój podniosły. Cały konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Z pewnością można stwierdzić, iż wszystkie założone cele zostały osiągnięte.

                                                                                                          Irena Kaczorowska

                                                                                                           Beata Żujewska

 

POLA NADZIEI

 Pola Nadziei

PN

Dnia 12 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbył się finał akcji „Pola Nadziei 2017”. Tegoroczna edycja była już 20-tą kampanią na rzecz opieki paliatywnej.

Tego dnia w naszej szkole zapanował żółty kolor. Dekoracja stołu - wykonane z papieru żonkile - zastąpiły w tym roku prawdziwe kwiaty, ponieważ niesprzyjająca aura sprawiła, że żonkile w przyszkolnym ogródku zmarzły, dlatego musieliśmy posiłkować się papierowymi, które dzieci wykonały same.

Uczniowie i ich rodzicie przygotowali również wyroby na kiermasz. Ofiarodawcy w ramach podziękowań za datek otrzymywali od szkolnych wolontariuszy naklejkę żonkila i mogli poczęstować się ciastem. Podczas zbiórki zebraliśmy 245 złotych. Pieniądze zostały przekazane Caritas w Nidzicy. Akcję przygotowało Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło PCK oraz Samorząd Uczniowski oraz ich opiekunowie. Dziękujemy serdecznie wszystkim za wsparcie.

Magdalena Łączkowska

 

PRZEDSZKOLAKI UCZĄ SIĘ KRAWIECTWA

„Tańcowała igła z nitką” – wizyta krawcowej

Tańcowała igła z nitką,

igła – pięknie, nitka – brzydko.

Igła cała jak z igiełki,

nitce plączą się supełki.

(…)

Tak ze sobą tańcowały,

aż uszyły fartuch cały!

KRAWCOWA W o

W piątek 5 maja 2017r. kontynuując tematykę poznawania zawodów, zaprosiliśmy do naszego oddziału przedszkolnego, panią krawcową. Pani Małgosia Zych z ochotą opowiedziała dzieciom na czym polega jej praca, zaprezentował przedszkolakom przybory krawieckie oraz zademonstrowała jak szyje się na maszynie. Okazało się, że praca krawcowej, chociaż z pozoru przyjemna, wcale nie jest łatwa. Dzieci miały możliwość uszyć i zaprojektować dla siebie poduszeczkę „Sowę”, którą później mogły zabrać do domu.

Serdecznie dziękujemy raz jeszcze Pani Małgosi za wspaniałe zajęcia                            oraz słodki poczęstunek.

Wychowawca klasy wraz z wychowankami oddziału przedszkolnego.

                                   Małgorzata Kawecka

 

PRZEDSZKOLAKI ROZMAWIAJĄ O ZDROWYM ODŻYWIANIU

„Dla każdego coś zdrowego”PRZEDSZKOLAKI

 

Jeśli chcesz się żywić zdrowo, jadaj zawsze kolorowo! Jedz owoce i jarzyny, to najlepsze witaminy! Jedz razowce z grubym ziarnem, zdrowe jest pieczywo czarne! Na kanapkę, prócz wędliny, połóż listek zieleniny! I kapusta, i sałata, w witaminy jest bogata! Mleko, jogurt, ser, maślanka –  to jest twoja wyliczanka! Chude mięso, drób i ryba  to najlepsze białko chyba! Sok warzywny, owocowy,  kolorowy jest i zdrowy! Kto je tłusto i obficie,  ten sam sobie skraca życie!

                                                         S. Karaczewski

26 kwietnia 2017 roku do oddziału przedszkolnego została zaproszona pielęgniarka pani  G. Kaczmarczyk, która zapoznała dzieci z grupami produktów, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przedstawiła „ Piramidę zdrowego żywienia”, zwracając jednocześnie uwagę na produkty, które należy spożywać codziennie (produkty zbożowe, owoce i warzywa, mleko i przetwory, mięso, woda). Jako podsumowanie zajęć dzieci, wykorzystując zdobytą wiedzę wykonały w grupach gigantyczną piramidę żywienia.

                                                                                                M. Kawecka

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis