ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

ZAK.ROK.17

23 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele w Zaborowie. Następnie cała społeczność szkolna uczestniczyła w apelu. W krótkich przemówieniach Pani Dyrektor Ewa Ostrowska oraz Pani Ewa Krzyżewska Wójt Gminy Kozłowo dziękowały, gratulowały dobrych wyników w nauce i życzyły uczniom,
i nauczycielom udanych wakacji. 

WYCIECZKA W GÓRY

Zwiedzamy Polskę!

W dniach 8-9 czerwca 2017 r.  uczniowie klas IV-VI zwiedzali Polskę podczas dwudniowej wycieczki.  Długa podróż nie odebrała chęci i sił do poznawania bogactwa naszego narodowego dziedzictwa. 

W PODRÓŻY

w podróży

DĄB BARTEK

Dąb Bartek

KIELCE

Kielce

CHĘCINY

Chęciny

NA SZLAKU

na szlaku

KLASZTOR TRZECH KRZYŻY

klasztor trzech krzyży

ŁYSOGÓRY

Łysogóry

HUTA SZKLANA

Huta Szklana

WYCIECZKA DO OLSZTYNA

 

Szóstoklasiści w Olsztynie

olsztyn

                W dniu 23. 05.2017r. szóstoklasiści wyjechali na samodzielnie  zaplanowaną wcześniej wycieczkę do Olsztyna, z wychowawczynią M. Chmielewska i p. M.  Łaczkowską.

Głównym celem wyjazdu był Park Trampolin 7JumpPark , z nietypową lekcją wychowania fizycznego pod kierunkiem instruktorów oraz zaciekawienie nową formą aktywnego spędzania czasu.

Jednak największa atrakcją dla młodzieży okazała się sama podróż i zapoznanie z różnorodnymi środkami  transportu. Swoją wycieczkę rozpoczęli od dotarcia autobusem szkolnym do stacji PKP w Nidzicy ,a następnie dla wielu-pierwsza w życiu podróż pociągiem, autobusem komunikacji miejskiej i tramwajem. Szóstoklasiści uczyli się jak korzystać z biletomatów i rozkładów jazdy.

Młodzież zdała egzamin z samodzielności oraz odpowiedzialnego i kulturalnego zachowania podczas wolnego czasu w Galerii Warmińskiej. Miłym zakończeniem wycieczki były pyszne lody na starówce w Olsztynie, a następnie powrót do domu nowoczesnym pociągiem.

Uczniowie mają  już w planach  kolejną wycieczkę  klasową , ale już jesienią
(w klasie siódmej !).

Tekst: Małgorzata Chmielewska

II Regionalny KonkursTańca Ludowego „Nidzicki Mazureczek”

 II Regionalny KonkursTańca Ludowego „Nidzicki Mazureczek”

 

„Kulturo narodowa-cudna twoja krasa Wszystkich nas urzekasz i wszystkich zapraszasz. Kulturo narodowa-ty cudna dziedzino dopóki Ty żyjesz naród nie zaginie.”

20170608 104339 001

8 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego brały udział w II Regionalnym Konkursie Tańca Ludowego „Nidzicki Mazureczek” pod patronatem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

 Przedszkolaki wystąpiły w przepięknych strojach ludowych i zatańczyły „Krakowiaka”.

Celem tego konkursu było przede wszystkim promowanie i pielęgnowanie polskich tradycji ludowych oraz polskiego folkloru.  Dzieci miały doskonałą okazję poznania charakteru i dynamiki takich tańców narodowych jak polonez, krakowiak oraz trojak, szot, polka. Było barwnie, ciekawie i skocznie. Podczas prezentacji tańca nasze maluchy ujawniły swoje talenty i temperament muzyczny. Mali tancerze spełnili wszystkie kryteria oceny. Było to piękne widowisko. Wszyscy uhonorowani zostali przepięknymi, złotymi medalami oraz pamiątkowym dyplomami.

Prezentowane podczas konkursu tradycyjne tańce ludowe z poszczególnych regionów Polski pozwalają dzieciom ocalić je od zapomnienia i zachować dla kolejnych pokoleń.

Naszym przedszkolakom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: p M. Kawecka

 

Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Sarnowie

sar

Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci, porzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń.”

                                                                                             (Jan Paweł II)

5 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego zostały zaproszone na Dzień Dziecka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie na przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek”. Przedszkolaki również umilili wizytę naszym gościom. Odważnie i wesoło zaśpiewały piosenkę pt. „Podajmy sobie ręce” i zatańczyły „Chocolate”. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone ogromnymi brawami i otrzymały słodki poczęstunek. Najważniejszym celem naszego spotkania było budowanie systemu wartości i wychowywanie dzieci tak, aby były wrażliwe na los osób starszych, umiały dostrzec rolę seniorów w rodzinie                                      i społeczeństwie, potrafiły i chciały nieść im pomoc. Z doświadczenia i mądrości starszych ludzi korzystamy dzisiaj my, a w przyszłości pokolenie najmłodszych. To niezwykłe spotkanie sprawiło dzieciom wiele radości i na długo pozostanie w ich pamięci.

Serdeczne podziękowania dla Pana prezesa fundacji SDS Ireneusza Kandrów                               oraz pracowników.

 

 

Angielski w piosence

Angielski w piosence

Dnia 1 czerwca 2017 roku uczniowie V i VI klasy z naszej szkoły uczestniczyli w XIV Przeglądzie Piosenki Angielskiej „Z piosenką przez świat” w Kozłowie.

W tym roku tematem przewodnim konkursu była piosenka filmowa. Uczniowie naszej szkoły przygotowali piosenkę i taniec finałowy z bardzo popularnego w latach 80 - tych filmu „Dirty Dancing”.

Konkurs był ogromnie ekscytujący. Nasza grupa zajęła II miejsce w kategorii klas 4-6 .

Tekst: p. M. Łączkowska

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,

nie będę powalonym drzewem.

Codziennie mocniej w ciebie wrastam

radością, smutkiem, dumą, gniewem.”wp

31 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się wieczornica patriotyczna pod hasłem „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”. Spotkanie było swoistym podsumowaniem działań podejmowanych w ramach realizowanego w szkole projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Tematem przewodnim wieczornicy była miłość do ojczyzny, ukazana przez pryzmat twórczości wieszczów narodowych: Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, muzykę Chopina oraz doniosłe wydarzenia z historii Polski. W montażu słowno-muzycznym uczniowie klasy szóstej starali się opowiedzieć o kondycji człowieka we współczesnym świecie i wartościach, jakie mu przyświecają.

wp2

Niezwykłym dopełnieniem wieczoru patriotycznego były występy zaproszonych muzyków: pana Piotra Lejbta – wokalistę i gitarzystę zespołu MUFA oraz Tomasza Kaczorowskiego – absolwenta naszej szkoły. Obecne na wieczornicy osoby nie kryły swojego wzruszenia. Pani Dyrektor Ewa Ostrowska podziękowała uczniom klasy szóstej za „gawędę o miłości do Ojczyzny”, a nauczycielom, rodzicom, uczniom i absolwentom szkoły za obecność.

Tekst: p. Anna Kozłowska

 

DNI RODZINY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE

DNI RODZINY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE

DR1

       30 maja 2017r. w Szkole Podstawowej w Zaborowie obchodzono XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”.

       Na uroczystość, poprzedzoną mszą świętą, przybyli rodzice i najbliżsi uczniów oraz goście z Urzędu Gminy w Kozłowie i instytucji współpracujących ze szkołą, m.in. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.

       Przygotowany na tę okazję program artystyczny składał się z dwóch części. Pierwsza część była krótkim nawiązaniem do mijającej w tym roku siódmej rocznicy nadania szkole imienia Orła Białego. Uczniowie przygotowani pod kierunkiem Hanny Zielińskiej przedstawili historię godła Polski, recytowali wiersze i zaśpiewali piosenkę o symbolach narodowych.

       Druga część uroczystości to występy poszczególnych klas, na które złożyły się wiersze, piosenki, układy taneczne i humorystyczna scenka pt. ,,Mamy samochwały”.

dr2

W ten słoneczny dzień odbyło się  również wspólne grillowanie i rodzinne zawody sportowe. Ciepłą atmosferę i dobrą organizację obchodów Dni Rodziny zapewniło ogromne zaangażowanie Rady Rodziców, wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Pani Dyrektor Ewa Ostrowska składając życzenia wszystkim zgromadzonym na uroczystości,  podziękowała również  Radzie Rodziców i instytucjom z powiatu nidzickiego: Bankowi Spółdzielczemu w Nidzicy, Nadleśnictwu Nidzica, Urzędowi Gminy w Kozłowie, za wsparcie finansowe tegorocznych obchodów Dni Rodziny.

         

 tekst: p. Hanna Zielińska

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis