SPRZĄTANIE ŚWIATA

Sprzątanie Świata w Zaborowie

 ss

            W dniach 13-14 września 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaborowie wraz z nauczycielami włączyli się do ogólnopolskiej akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA” .

W tym roku  przebiegła ona pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce".

Najmłodsze dzieci z klas 0-III zaopatrzone w rękawiczki porządkowały obszar wokół szkoły oraz  wieś Zaborowo. Ich starsi koledzy posprzątali teren przy drogach prowadzących do miejscowości Pielgrzymowo i Cebulki oraz część pobliskiego lasu najczęściej odwiedzanego podczas szkolnych zajęć terenowych.

W tym roku przede wszystkim grzybiarze pozostawili w lesie dużo niechlubnych śladów swojej obecności.

Mam nadzieję, że nasi uczniowie, uczestnicząc aktywnie w tej akcji, utrwalą w sobie dobre nawyki i będą propagować je w  najbliższym otoczeniu.

PAMIETAJMY!  W LESIE JESTEŚMY TYLKO GOŚĆMI!

p. Małgorzata Chmielewska

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
r17 18

4 września 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie zabrzmiał pierwszy dzwonek, wzywający uczniów do apelu inaugurującego nowy rok szkolny 2017/2018. Pani dyrektor Ewa Ostrowska dokonała uroczystego otwarcia roku szkolnego, powitała uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszone osoby. W krótkim przemówieniu pani dyrektor poinformowała o zmianach, które zaszły w szkole w związku z wdrażaniem reformy oświaty. Życzyła uczniom sukcesów oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Głos zabrali również goście: pan Maciej Prażmo – Asystent Wójta Gminy Kozłowo oraz pani Elżbieta Świgoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas na krótkie spotkania organizacyjne. Tego dnia cała społeczność szkolna uczestniczyła we mszy świętej odprawionej w kościele w Zaborowie przez Proboszcza Parafii Sarnowo księdza Kazimierza Oziewicza. 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

ZAK.ROK.17

23 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele w Zaborowie. Następnie cała społeczność szkolna uczestniczyła w apelu. W krótkich przemówieniach Pani Dyrektor Ewa Ostrowska oraz Pani Ewa Krzyżewska Wójt Gminy Kozłowo dziękowały, gratulowały dobrych wyników w nauce i życzyły uczniom,
i nauczycielom udanych wakacji. 

WYCIECZKA W GÓRY

Zwiedzamy Polskę!

W dniach 8-9 czerwca 2017 r.  uczniowie klas IV-VI zwiedzali Polskę podczas dwudniowej wycieczki.  Długa podróż nie odebrała chęci i sił do poznawania bogactwa naszego narodowego dziedzictwa. 

W PODRÓŻY

w podróży

DĄB BARTEK

Dąb Bartek

KIELCE

Kielce

CHĘCINY

Chęciny

NA SZLAKU

na szlaku

KLASZTOR TRZECH KRZYŻY

klasztor trzech krzyży

ŁYSOGÓRY

Łysogóry

HUTA SZKLANA

Huta Szklana

WYCIECZKA DO OLSZTYNA

 

Szóstoklasiści w Olsztynie

olsztyn

                W dniu 23. 05.2017r. szóstoklasiści wyjechali na samodzielnie  zaplanowaną wcześniej wycieczkę do Olsztyna, z wychowawczynią M. Chmielewska i p. M.  Łaczkowską.

Głównym celem wyjazdu był Park Trampolin 7JumpPark , z nietypową lekcją wychowania fizycznego pod kierunkiem instruktorów oraz zaciekawienie nową formą aktywnego spędzania czasu.

Jednak największa atrakcją dla młodzieży okazała się sama podróż i zapoznanie z różnorodnymi środkami  transportu. Swoją wycieczkę rozpoczęli od dotarcia autobusem szkolnym do stacji PKP w Nidzicy ,a następnie dla wielu-pierwsza w życiu podróż pociągiem, autobusem komunikacji miejskiej i tramwajem. Szóstoklasiści uczyli się jak korzystać z biletomatów i rozkładów jazdy.

Młodzież zdała egzamin z samodzielności oraz odpowiedzialnego i kulturalnego zachowania podczas wolnego czasu w Galerii Warmińskiej. Miłym zakończeniem wycieczki były pyszne lody na starówce w Olsztynie, a następnie powrót do domu nowoczesnym pociągiem.

Uczniowie mają  już w planach  kolejną wycieczkę  klasową , ale już jesienią
(w klasie siódmej !).

Tekst: Małgorzata Chmielewska

II Regionalny KonkursTańca Ludowego „Nidzicki Mazureczek”

 II Regionalny KonkursTańca Ludowego „Nidzicki Mazureczek”

 

„Kulturo narodowa-cudna twoja krasa Wszystkich nas urzekasz i wszystkich zapraszasz. Kulturo narodowa-ty cudna dziedzino dopóki Ty żyjesz naród nie zaginie.”

20170608 104339 001

8 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego brały udział w II Regionalnym Konkursie Tańca Ludowego „Nidzicki Mazureczek” pod patronatem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

 Przedszkolaki wystąpiły w przepięknych strojach ludowych i zatańczyły „Krakowiaka”.

Celem tego konkursu było przede wszystkim promowanie i pielęgnowanie polskich tradycji ludowych oraz polskiego folkloru.  Dzieci miały doskonałą okazję poznania charakteru i dynamiki takich tańców narodowych jak polonez, krakowiak oraz trojak, szot, polka. Było barwnie, ciekawie i skocznie. Podczas prezentacji tańca nasze maluchy ujawniły swoje talenty i temperament muzyczny. Mali tancerze spełnili wszystkie kryteria oceny. Było to piękne widowisko. Wszyscy uhonorowani zostali przepięknymi, złotymi medalami oraz pamiątkowym dyplomami.

Prezentowane podczas konkursu tradycyjne tańce ludowe z poszczególnych regionów Polski pozwalają dzieciom ocalić je od zapomnienia i zachować dla kolejnych pokoleń.

Naszym przedszkolakom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: p M. Kawecka

 

Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Sarnowie

sar

Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci, porzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń.”

                                                                                             (Jan Paweł II)

5 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego zostały zaproszone na Dzień Dziecka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie na przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek”. Przedszkolaki również umilili wizytę naszym gościom. Odważnie i wesoło zaśpiewały piosenkę pt. „Podajmy sobie ręce” i zatańczyły „Chocolate”. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone ogromnymi brawami i otrzymały słodki poczęstunek. Najważniejszym celem naszego spotkania było budowanie systemu wartości i wychowywanie dzieci tak, aby były wrażliwe na los osób starszych, umiały dostrzec rolę seniorów w rodzinie                                      i społeczeństwie, potrafiły i chciały nieść im pomoc. Z doświadczenia i mądrości starszych ludzi korzystamy dzisiaj my, a w przyszłości pokolenie najmłodszych. To niezwykłe spotkanie sprawiło dzieciom wiele radości i na długo pozostanie w ich pamięci.

Serdeczne podziękowania dla Pana prezesa fundacji SDS Ireneusza Kandrów                               oraz pracowników.

 

 

Angielski w piosence

Angielski w piosence

Dnia 1 czerwca 2017 roku uczniowie V i VI klasy z naszej szkoły uczestniczyli w XIV Przeglądzie Piosenki Angielskiej „Z piosenką przez świat” w Kozłowie.

W tym roku tematem przewodnim konkursu była piosenka filmowa. Uczniowie naszej szkoły przygotowali piosenkę i taniec finałowy z bardzo popularnego w latach 80 - tych filmu „Dirty Dancing”.

Konkurs był ogromnie ekscytujący. Nasza grupa zajęła II miejsce w kategorii klas 4-6 .

Tekst: p. M. Łączkowska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis