POECI DZIECIOM-NIEPODLEGŁA

"Poeci dzieciom- Niepodległa"      

21 marca 2018r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego odbył się konkurs recytatorski pod hasłem " Poeci dzieciom- Niepodległa", którego organizatorkami były: Irena Kaczorowska i Małgorzata Kawecka.

Tematyka tegorocznego konkursu była związana z obchodami stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Konkurs miał na celu m.in. popularyzację poezji o tematyce patriotycznej, zainteresowanie uczniów poezją, rozwijanie zdolności recytatorskich.

W kategorii klas 0-III nagrody otrzymali:

I miejsce -Oliwia Granica( oddział przedszkolny),

II miejsce -Klaudia Nowak( klasa II),

III miejsce- Anna Hołubowicz(klasa I).

W kategorii klas IV- VII nagrody otrzymali:

I miejsce -Sara Sumicka(klasa IV),

II miejsce- Kamila Sobotka(klasa IV),

III miejsce- Dagmara Żaglewska(klasa VII).

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

Organizatorzy dziękują Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

Tekst: Irena Kaczorowska


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis