ALARM PRZECIWPOŻAROWY

Próbny alarm
26.10.2017r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją budynku szkoły. Wszyscy uczniowie doskonale znają drogę ewakuacyjną i zasady postępowania w czasie zagrożenia. Akcja ewakuacyjna przebiegła sprawnie.

Celem ćwiczeń było uświadomienie uczniom i pracownikom szkoły jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia.

Takie alarmy próbne, to bardzo ważne kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem ,że wszyscy wiedzą jak się zachować w takich sytuacjach.

Tekst: Monika Kwestarz


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis