Pierwszy Dzień Wiosny Dniem Szkolnej Kasy Oszczędności

Pierwszy Dzień Wiosny Dniem Szkolnej Kasy Oszczędności

21 marca 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaborowie witali wiosnę, prezentując z humorem talenty aktorskie, wokalne, taneczne i kabaretowe. Członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności, działającej w szkole od czterech lat pod patronatem Banku Spółdzielczego w Nidzicy O/Kozłowo, przygotowali przedstawienie pt. ,,Marzenia do spełnienia”.

sko przedstawienie

SKO-wicze pokazali jak mądrze korzystać z posiadanych dóbr, dbać o siebie i innych, nieść pomoc potrzebującym. Zaśpiewali ułożoną samodzielnie piosenkę ,,SKO to fajna sprawa”, aby przekonać wszystkich do oszczędzania i umiejętnego gospodarowania pieniędzmi. Przedstawieniu towarzyszyła wystawa prac konkursowych pt. ,,Skarbonka’ na plakatach i w formie przestrzennej.

skarbonka konkurs

Uczniowie klas I – VI wzięli również udział w szkolnym konkursie pod hasłem ,,Oszczędzam w SKO” zorganizowanym przez p. Hannę Zielińską i p. Monikę Kwestarz. Konkurs miał formę rywalizacji zespołowej, podczas której były rozwiązywane zadania praktyczne, m.in. : obliczenia pieniężne, definiowanie pojęć bankowych, rozwiązywanie krzyżówki i układanie puzzli. Liczył się czas i poprawność wykonania zadań.sko kl 1

sko kl 4

Jury oceniało uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria – klasy I – III, II kategoria – klasy IV – VI. Zwycięskimi drużynami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostały: drużyna klasy III w składzie: Zuzanna Sztraube, Karolina Mątwicka, Angelika Fabisiak, drużyna klasy V w składzie: Agnieszka Mydło, Klaudia Lampkowska, Roksana Ładzińska. Dyrektor szkoły p. Ewa Ostrowska pogratulowała zwycięzcom, a nagrody, ufundowane przez Bank Spółdzielczy, wręczyła p. Danuta Szymańska – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kozłowie, która gościła w tym dniu w szkole.

Tekst: Hanna Zielińska

 

ZAWSZE AKTYWNIE I ZDROWO

Zimą było w szkole aktywnie i zdrowo!

Uczniowie naszej szkoły od listopada do lutego często korzystali z uroków zimy. Szczególnie uczniowie klasy III realizujący program Mały Mistrz dążyli do zdobycia sprawności saneczkarz-łyżwiarz oraz piąto- i szóstoklasiści, którzy realizują program Trzymaj Formę! Dzieci hartowały się poprzez częste zabawy na śniegu, budując budowle i figury śniegowe oraz organizując sobie gry na świeżym powietrzu. Jednak największą frajdę sprawiały wszystkim zjazdy na sankach, na pobliskich górkach w okolicy szkoły oraz w pobliskim lesie. Na zakończenie aktywnego sezonu zimowego uczniowie wyjeżdżali dwukrotnie na lodowisko do Działdowa, gdzie niektórzy mogli rozpocząć naukę jazdy na łyżwach lub ją doskonalić. W między czasie odbyły się pogadanki z policjantem, nauczycielem wychowania fizycznego oraz wychowawcami na temat bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie.

Wszyscy cieszymy się ,że wiosna powraca małym krokami, ale mamy także wielką nadzieję, że przyszła zima przysporzy dzieciom tyle radości i zdrowej aktywności fizycznej, jak aktualna.  

Tekst: Małgorzata Chmielewska

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Niezłomni

           1 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego partyzanci, określani mianem „żołnierzy drugiej konspiracji”, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Społeczność szkoły poznawała trudną historię Polski Ludowej poprzez przygotowane gazetki, ukazujące  losy „Żołnierzy Niezłomnych”. W celu zobrazowania wieloletniego milczenia o tych bohaterach, tak jak niegdyś z kart historii, z wystawki zniknęły portrety „Żołnierzy Wyklętych”. Tego dnia w role partyzantów wcielili się szóstoklasiści, którzy ukryli  w budynku szkoły zdjęcia z gazetki. Uczniowie klas IV i V otrzymali instrukcje-zagadki i mieli za zadanie odnaleźć „Żołnierzy Wyklętych” i przywrócić pamięć o bohaterach polskiego podziemia. Nauka połączona z zabawą przyniosła oczekiwany efekt- odkrycie i poznanie przez uczniów postaci, które walczyły o wolność.

              Cała społeczność szkoły  uczestniczyła w apelu poświęconym „Żołnierzom Niezłomnym”,  podczas którego pani Dyrektor Ewa Ostrowska wyjaśniła skąd wzięły się nazwy „Żołnierze Wyklęci”, „Żołnierze Niezłomni” oraz przypomniała zawiłe losy partyzantów.  Szóstoklasiści zaprezentowali sylwetki: Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, Zygmunta Sziendzielarza ps. „Łupaszka”,  Stefanii Firkowskiej ps. „Feluś”, Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”, Stanisława Sojczyńskiego ps. „Worszyc”, Danuty Sochówny ps. „Rad” oraz ostatniego członka ruchu oporu Józefa Franczaka ps. „Lalek”.  Przedstawiono prezentację multimedialną o „Żołnierzach Wyklętych” przygotowaną na zajęciach dodatkowych z historii przez szóstoklasistów. Uczniowie recytowali  wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne.

            Nad przygotowaniem i przebiegiem działań związanych z  obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” czuwała pani Anna Kozłowska – koordynator realizowanego w szkole projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM KRUS

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM KRUS

krus

W dniu 1 marca 2017r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbyło się spotkanie z przedstawicielem KRUS z Nidzicy panią Sylwią Urbańską . Pogadanka dotyczyła „Bezpieczeństwa dzieci na wsi”. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas 0-VI. Podczas spotkania promowano pozytywne zachowania dzieci w otoczeniu pracy rolniczej i poszerzenie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa, i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Uczniowie obejrzeli filmy pt. „Bezpieczeństwo dzieci na wsi” oraz „ Rodzina Porażaków”.

Spotkanie miało również zachęcić uczniów do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „ Bezpiecznie na wsi to podstawa- środki chemicznie to nie zabawa”.

Na koniec spotkania uczniowie otrzymali książeczki pt. „ Bezpieczeństwo, czyli jak uniknąć wypadków na wsi” oraz „ Upadek to nie przypadek” .

                                                                                                             Tekst: Monika Zięba

LEKCJA MATEMATYKI W BANKU

LEKCJA MATEMATYKI W BANKU

 monia BŚ

W dniu 21 lutego 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie uczestniczyli w nietypowej lekcji matematyki, która odbyła się w oddziale Banku Spółdzielczego w Kozłowie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy III i IV, którzy należą do SKO.

Dyrektor Banku pani Danuta Szymańska pokazała dzieciom banknoty, które niedawno weszły do obiegu. Wyjaśniła na czym polegają zabezpieczenia na tych nominałach, zapoznała również uczniów z działalnością banku. Uczniowie mieli okazję zwiedzić salę operacyjną, gdzie zobaczyli jak wygląda bankomat od środka, odwiedzili gabinet Dyrektora oraz pokoje pracowników banku. Dzięki takiej lekcji uczniowie poznali podstawowe zadania banku i uświadomili sobie korzyści płynące z oszczędzania. Uczniowie otrzymali od pani Dyrektor słodkie upominki.

Tekst: Monika Zięba

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

DJO

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie w dniach 21-22 lutego obchodzony był Dzień Języka Ojczystego. Szóstoklasiści przygotowali plakaty, zachęcające do stosowania poprawnej polszczyzny. W każdej klasie zostały przeczytane krótkie dialogi , mówiące o właściwym używaniu form czasowników i rzeczowników. Ponadto uczniowie „gimnastykowali” swój język łamańcami językowymi oraz obejrzeli program telewizyjny z udziałem profesora Jana Miodka.

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

bezp inter

W lutym w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, który ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Główną ideą narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach, których dzieci, młodzież i nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje, które trwają przez cały luty.

W naszej szkole realizowane są zajęcia z uczniami, spotkania z rodzicami i policjantem dotyczące problematyki bezpieczeństwa dzieci w Internecie

Koordynatorem zadań związanych z realizacją szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu jest pani Monika Kwestarz- nauczycielka zajęć komputerowych.

O sprawach bezpieczeństwa w sieci z uczniami rozmawiają także inni nauczyciele na zajęciach edukacyjnych.

Głównym celem programu było zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z możliwościami i zagrożeniami, jakie daje Internet oraz przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z sieci, uświadomienie dzieciom, nauczycielom, rodzicom zagrożeń wynikających z użytkowania z Internetu, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci, wskazanie na konieczność stosowania zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do nieodpowiednich stron.

Szkolne obchody DBI odbyły się poprzez realizację zadań:

1. Lekcje zajęć komputerowych

W oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-VI przeprowadzono pogadanki oraz zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa, poznali zasady kulturalnego zachowania w sieci. Zapoznano uczniów ze stronami: www.dbi.pl, www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.bezpiecznyinternet.pl

Uczniowie od kilku lat na początku roku szkolnego zapoznają się z regulaminem pracowni komputerowych i stosują się do jego zapisów.

W ciągu roku szkolnego w czasie każdych zajęć prowadzonych w pracowniach komputerowych kształtowane są postawy i zachowania właściwego wykorzystania Internetu. Nauczyciele dążą do tego, by zwiększyć świadomość uczniów na zagrożenia wynikających z niewłaściwego wykorzystania Internetu oraz uczą przeciwdziałania cyberprzemocy.

2. Lekcje wychowawcze

Wychowawcy klas wygłosili pogadanki na temat niebezpieczeństw w Internecie i przekazali uczniom adresy i tel. Fundacji pomagającej w sytuacji zagrożenia niebezpieczeństwami występującymi w Internecie.

3. Spotkanie z rodzicami

18 stycznia  2017 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie odbyło się  spotkanie funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji  w Nidzicy pani Izabeli Demskiej  z rodzicami . Policjantka poruszyła przede wszystkim aspekty bezpiecznego korzystania z Internetu. Ważną częścią prelekcji dla rodziców i opiekunów stała się prezentacja potencjalnych zagrożeń jakie mogą spotkać młodych internautów. Rodzice mieli okazję dowiedzieć się: na czym polega cyberprzemoc, jak rozpoznać,  jej przyczyny i skutki, co należy zrobić, aby zapobiegać cyberprzemocy wśród dzieci. Zostały również poruszone  zagadnienia dotyczące naruszenia dóbr osobistych, zasad odpowiedzialności prawnej nieletnich  oraz za czyny związane z przestępczością Internetów. Pani Izabela poruszyła  aspekt ochrony wizerunku i dóbr użytkowników nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zwróciła uwagę na bezpieczeństwo uczniów w czasie ferii zimowych, uczuliła rodziców na sytuacje niebezpieczne, w których mogą się znaleźć ich dzieci. Zachęcała rodziców do rozmów indywidualnych, stawiania pytań . Rodzice po spotkaniu mogli indywidualnie  porozmawiać z policjantką oraz zaczerpnąć  informacji na nurtujące ich pytania.

Tekst: Monika Kwestarz

ANIMACJA MISYJNA W ZABOROWIE

Gdzie położona jest Mada? Opowieść misjonarza o Madagaskarze

MADA

15 lutego 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie uczestniczyli w animacji misyjnej prowadzonej przez księdza Tomasza Łukaszuka - salezjanina, który pierwszych dziesięć lat swojego kapłaństwa spędził jako misjonarz na Madagaskarze. Dzieci dowiedziały się w jakich warunkach żyją mieszkańcy Czerwonej Wyspy, jak wygląda codzienność i kultura Malgaszy oraz z czym borykają się misjonarze i wolontariusze niosący pomoc na Madagaskarze. Ksiądz Tomasz opowiedział o nauce, która dla dzieci i młodzieży Czerwonej Wyspy jest szansą na lepsze życie, ale wymaga funduszy, zatem nie każdy może z niej skorzystać.

mada1

Uczniowie podziwiali ozdoby, stroje, przedmioty codziennego użytku wykonane przez Malgaszy. Zachwyt wywoływała barwna opowieść o roślinności, zwierzętach oraz różnorodnych obliczach wyspy. Dopełniły ją fotografie ze zbiorów księdza Tomasza Łukaszuka, które dzieci oglądały z wielkim zainteresowaniem. Uczniowie uważnie słuchali relacji, aktywnie uczestniczyli w warsztatach, a osoby, które potrafiły odpowiedzieć na pytania misjonarza, otrzymały upominki przywiezione z Madagaskaru. Animacje misyjne odbyły się w ramach prowadzonego w szkole cyklu „Ludzie z pasją”.

Tekst: Anna Kozłowska

 


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis